Bouw van een dorpskapel (Kenia)

Project
Op de lager gelegen hellingen van de Kilimanjaro ligt de parochie van Chuvini. Deze op 260 kilometer afstand van de bisschopzetel in Mobasa gelegen parochie, werd precies 10 jaar geleden gesticht. Hier in Zuid Kenia leeft een...
20110818Kenia_014

Op de lager gelegen hellingen van de Kilimanjaro ligt de parochie van Chuvini. Deze op 260 kilometer afstand van de bisschopzetel in Mobasa gelegen parochie, werd precies 10 jaar geleden gesticht. Hier in Zuid Kenia leeft een mengeling van alle in Kenia vertegenwoordigde volksstammen, want na de onafhankelijkheid van het Oost Afrikaanse land in 1963, werd er in de regio veel sisal aangeplant. Er trokken mensen uit alle delen van het land naar toe om werk te vinden. Toen de prijs van sisal op de wereldmarkt in de jaren ’70 ineenstortte, werden zij werkeloos, en de armoede verspreidde zich. Het gebied, dat heet is en droog, en waar de bodem ook wordt geteisterd door grote droogte, levert economisch niets op. Op sommige plaatsen is het nog mogelijk om maïs en bonen te verbouwen. Op de voormalige sisalplantages woekeren tegenwoordig de doornstruiken, en vaak zie je er olifanten en andere dieren uit het aangrenzende Nationale Park. Veel mensen zijn op de levensmiddelenhulp van humanitaire hulporganisaties aangewezen.

Maar de mens leeft niet van brood alleen, dat schrijft ons pastoor Sabbas Assenga, die zich midden in een andere nood bevindt: een geestelijke en zielennood. De parochie heeft zes externe gemeenten. Zij liggen tussen de negen en twintig kilometer van het parochiecentrum vandaan. Een ervan – op ongeveer twaalf kilometer – is het dorp Kyuasini. Daar leven 250 katholieke gezinnen, maar de kleine kapel biedt slechts plaats aan een tiende van hen allen. De pastoor heeft ons een foto gestuurd, waarop je kunt zien dat talrijke gelovigen vóór de kapel staan, omdat ze binnen geen plaats meer vinden. Maar zij vormen maar weer een fractie van degenen die tijdens de H.Mis buiten moeten staan. Want, zo schrijft hij, de foto is gemaakt vóór de H.Mis, en toen waren de meeste kerkgangers nog onderweg. Meestal komt de gemeente samen onder een boom om de eredienst te vieren, maar zon en wind tarten hen, en in de regentijd ook de regen, en het is geen geschikte situatie.

Pastoor Assenga vraagt daarom om steun en belooft ons in elke H.Mis voor allen te bidden die hem en zijn gelovigen willen helpen. Hij schrijft: "Moge de almachtige God uw goede hart zegenen!" Wij hebben hem 10.000 euro beloofd, zodat de talrijke katholieken in Kyuasini spoedig niet meer buiten hoeven blijven te staan wanneer de H.Mis wordt gevierd.

Projectcode: 130-01-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.