Bouw van een aan de Heilige Johannes Paulus II gewijde kerk in Toljatti (Rusland)

Project
Ongeveer 1000 km van Moskou ligt in Zuid-Rusland aan de rivier de Wolga de stad Toljatti (anders geschreven ook Togliatti). De stad heeft meer dan 700.000 inwoners en wordt gekenmerkt door de auto-industrie. Veel mensen worden tot deze industriestad aange
ACN-20150202russia19436


Ongeveer 1000 km van Moskou ligt in Zuid-Rusland aan de rivier de Wolga de stad Toljatti (anders geschreven ook Togliatti). De stad heeft meer dan 700.000 inwoners en wordt gekenmerkt door de auto-industrie. Veel mensen worden tot deze industriestad aangetrokken omdat hier werk te vinden is.

De parochie bloeit
De katholieke parochie "Onze Lieve Vrouw van Fatima" werd in 1997 opgericht. Er ontstond spoedig een kleine houten kapel, die echter niet voldoet aan de behoeften van de gemeenschap. De parochie bloeit, elke dag wordt de H. Mis opgedragen, na de Zondagsmis wordt er catecheseonderricht gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen, en er zijn meerdere gebedsgroepen, een misdienaarsgroep en een koor. In de Vasten- en Adventstijd wordt er een actie georganiseerd getiteld: "Deel je hart", tijdens welke de gelovigen hulpgoederen verzamelen voor de armen. Meer dan 200 kilo aan goederen wordt er dan telkens opgehaald.

De kapel is te klein
De parochie bestaat uit 150 parochianen, maar er zijn in de stad nog meer katholieken, die echter nog geen contact hebben met de parochie. Daarbij komen ook nog buitenlanders (Koreanen, Amerikanen, Fransen en andere), die wegens de auto-industrie naar deze stad komen. De kapel, die momenteel door de parochie wordt gebruikt, is nu al, voor de mensen die regelmatig naar de kerk gaan, veel te klein.

Nieuwe fundamenten
In 2008 beloofde het gemeentebestuur de parochie een stuk grond. In 2012 werden de fundamenten voor het nieuwe kerkgebouw gelegd, dat gewijd zal worden aan Paus Johannes Paulus II, aan wie Rusland en het goede contact met de Russisch-orthodoxe zusterkerk zo na aan het hart lagen. De parochie onderhoudt goede contacten met de Orthodoxe Kerk, en ook de orthodoxe aartsbisschop, Sergej, verheugt zich erover, dat er nu eindelijk een grotere katholieke kerk in zijn stad wordt gebouwd. Kerk in Nood heeft de bouw ervan vanaf het begin gesteund, in 2012 heeft zij 50.000 euro, en in 2013 30.000 euro bijgedragen. Nu is er nog één keer steun nodig, zodat de bouw eindelijk kan worden afgerond. Wij hebben daarom nog een maal 50.000 euro beloofd.

Projectcode: 427-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/