Bouw van de parochiekerk van St. Vincent in Okugbe-Okpella (Nigeria)

Project
Als zij spreken met Kerk in Nood vertellen Afrikaanse bisschoppen en priesters altijd hoe belangrijk kerkgebouwen zijn voor Afrikaanse christenen. Afrikanen hebben een sterk gevoel voor de "sacrale ruimte".
acn-20140612nigeria10137

Als zij spreken met Kerk in Nood vertellen Afrikaanse bisschoppen en priesters altijd hoe belangrijk kerkgebouwen zijn voor Afrikaanse christenen. Afrikanen hebben een sterk gevoel voor de "sacrale ruimte". Vaak betreuren zij het dat zij zich door veel Europese katholieken niet begrepen voelen. Want er zijn veel Europeanen die denken dat het beter zou zijn "iets nuttigs" te bouwen. Dat gevoel voor het sacrale en geheimnisvolle gaat in het Westen steeds meer verloren.

Verlangen naar een huis van gebed
In het Zuidwesten van Nigeria in de plaats Okugbe-Okpella (Deelstaat Edo) werd in 1990 een nieuwe parochie gesticht, waaraan negen externe locaties verbonden zijn. Enkele daarvan liggen ver verwijderd van Okugbe-Okpella. Toen de parochie werd gesticht was alles uiterst moeizaam: er was geen geld, in veel plaatsen waren geen straten, geen vervoers- en communicatiemiddelen, de mensen vereerden nog heidense afbeeldingen, en de gezondheidssituatie was slecht. Ondertussen is er door de aanwezigheid van de Kerk veel veranderd, maar er zijn nog steeds grote problemen. De gelovigen hebben een groot verlangen naar hun eigen parochiekerk en sparen daar al jaren voor. Ook als de mensen arm zijn en met het weinige dat zij op de kleine lapjes grond verbouwen, van de hand in de tand moeten leven, is voor hun het kerkgebouw zo belangrijk dat zij het geld ervoor letterlijk uit hun mond sparen. Iedereen probeert ‘s zondags iets in de collectezak te doen, en zodra het oogsttijd is staan de gezinnen een deel van hun oogst af. Ook de mensen die in de steden wonen en alleen op feestdagen naar huis komen om hun familie te bezoeken, geven geld voor de kerk. Maar dat niet alleen, zij dringen er ook heel erg op aan dat hun kerk toch maar eindelijk gebouwd wordt. Voor dit doel heeft de bisschop zelfs een gebed goedgekeurd dat luidt: "Wij geloven vast, dat U, o Heer, ons gebed zult verhoren, zodat wij in ons midden een waardig huis kunnen oprichten, waarin wij U kunnen aanbidden."

Vele offers
Dankzij de vele offers die de gelovigen hebben gebracht, staan nu de muren van de nieuwe kerk, maar de middelen volstaan niet om het dak erop te zetten. Als het dak niet erop wordt gezet, loopt de hele bouw gevaar door de hevige regenval in de regentijd. Dan zou alles voor niets zijn geweest. Pastoor Lawrence Nwaneri schrijft: "Ik getuig dat zonder uw hulp deze mooie droom om een kerk te hebben voor de viering van de sacramenten, compleet in duigen zou vallen."
Kerk in Nood heeft beloofd met 15.000 euro bij te dragen aan de bouw van het dak, om te voorkomen dat de moeite en offers van de gelovigen in Okugbe-Okpella tevergeefs zouden zijn geweest.

Projectcode: 141-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood