Bouw van de parochiekerk „Heilige Johannes Paulus II“ in Reparto Bahia

Project
ACN-20150417cu23132

Project op Cuba

In de maand september maakt Paus Franciscus een reis naar het Caribische eiland Cuba. Dat met hem nu al de derde Paus op een rij dit land bezoekt, wordt door de Cubaanse bisschoppen en de gelovigen als een groot geschenk van de Heilige Geest en de Kerk beschouwd, immers elk bezoek van de Heilige Vader is een teken van hoop, dat veranderingen mogelijk zijn.

De toestand van de kerk is verbeterd
Dat was ook al zo in de oploop naar de reis die Paus Johannes Paulus II in 1998 naar Cuba heeft gemaakt, toen van de zijde van de staat een zekere tegemoetkoming jegens de Katholieke Kerk kon worden waargenomen. Zo werden er bijvoorbeeld meer processies en andere godsdienstige manifestaties toegestaan. Ook heeft de regering de Kerk voor het Pausbezoek zelf logistieke ondersteuning verleend. Op die manier is de toestand van de Kerk, in dit sinds meer dan een halve eeuw door een socialistisch regime geregeerde land, duidelijk verbeterd.

Een sensatie
Toch mag het wel als een sensatie worden opgevat dat de Cubaanse president Raul Castro het vorig jaar aan de Katholieke Kerk een stuk grond heeft geschonken, waarop een kerk ter ere van de heilige Paus Johannes Paulus II zal worden gebouwd.

„Casa de Misión“
Het stuk grond ligt in Reparto Bahia, een stadswijk die ligt in het Oosten van de hoofdstad van Cuba, Havanna. Al sinds jaren komen hier ’s zondags meer dan honderd gelovigen bij elkaar om de Heilige Mis te vieren. De plaats van hun samenkomst draagt de hoopvolle naam „Casa de Misión“, dat vertaald „Missiehuis“ betekent. In werkelijkheid gaat het echter slechts om een zeer onderkomen schuur.

Nieuwe kerk
De kerk die nu zal worden gebouwd, zal behalve het hoofdschip ook een aanbiddingskapel bevatten. Daarnaast komt er een open hal die voor verschillende manifestaties zal dienen. Kerk in Nood steunt de bouw met 45.000 euro.

Projectcode: 216-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/