Bouw muur Heilig Land dwars door Christelijk grondgebied dupeert 58 families en 2 kloosters en scholen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Hulpbisschop William Shomali van het Latijnse Patriarchaat in Jerusalem hoopt dat het Israëlisch Hooggerechtshof een rechtvaardige oplossing zal vinden voor de kwestie van de Cremisanvallei. Dat heeft de bisschop maandag tegen...
20070823_061small

Directeur Kerk in Nood noemt de plannen schandalig en een schending van private rechten

Hulpbisschop William Shomali van het Latijnse Patriarchaat in Jerusalem hoopt dat het Israëlisch Hooggerechtshof een rechtvaardige oplossing zal vinden voor de kwestie van de Cremisanvallei. Dat heeft de bisschop maandag tegen Kerk in Nood verklaard. De Opperrechters zullen woensdag de bezwaren van een aantal christenen tegen de bouw van de Israëlische scheidingsmuur, in behandeling nemen. De zittingsdag was aanvankelijk gepland voor 25 december, maar werd na protesten verschoven naar 29 januari. Letterlijk zei Shomali, die in het Latijnse Patriarchaat verantwoordelijk is voor de Palestijnse gebieden: "Mijn sceptische verstand zegt me dat er geen besluit zal worden genomen dat van enig nut is voor de mensen in de Cremisan vallei. Want de veiligheid van Israël is heilig. Maar mijn hart weigert het op te geven en zegt me dat er nog hoop is. Wij hebben ten slotte veel gebeden en ons heel veel inspanningen getroost. Het vuur van de hoop is dan ook nog niet uitgedoofd."

Waar het hier om gaat is de dreigende confiscatie van het grondgebied van 58 christelijke families in de Cremisan vallei bij Beit Jala in de buurt van Bethlehem, door de bouw van de scheidingsmuur tussen Israël en de bezette gebieden. De scheiding treft ook twee kloosters en scholen. De Christelijke gemeenschap zal door de bouw van deze muur worden geïsoleerd van de rest van de valei van Cremisan. Het Israëlische leger benadrukt dat de geplande loop van de muur door de terrassen van de Cremisan vallei om veiligheidsredenen dwingend noodzakelijk is. De Palestijnse aanklagers achten deze redenen niet overtuigend en wijzen op alternatieve trajecten. Tenslotte werd een bij een rechtbank in Tel Aviv ingediend bezwaar tegen de plannen van het leger, het vorig jaar afgewezen.

Dhr. Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood Nederland, zegt over deze plannen: "Het is schandalig dat op deze manier private rechten worden geschonden. Deze muur gaat dwars door privé gebieden waaronder kloosters en scholen en brengt deze Christelijke gemeenschap in een isolement. Ook wordt hiermee het recht op scholing geschonden omdat de kinderen niet meer naar hun scholen kunnen. De Christenen uit dit gebied worden hiermee nog eens extra getroffen."

Elke vrijdag komen de betrokkenen ter plaatse bijeen om te bidden voor een rechtvaardige oplossing. Bovendien heeft de katholieke pastoor, Ibrahim Shomali, het vorig jaar een brief aan paus Franciscus geschreven, waarin om steun werd gevraagd. De door de betrokkenen geuite hoop dat de Paus bij zijn bezoek aan het Heilig Land in mei openlijk voor Cremisan zou kunnen opkomen wordt getemperd door hulpbisschop Shomali. "De Katholieke Kerk is al op allerlei manieren tussenbeide gekomen, bijvoorbeeld via de Amerikaanse bisschoppenconferentie. De stukken over Cremisan liggen op het bureau van de Minister van Buitenlandse zaken, Kerry", zo zegt Shomali. "Wat een mogelijke interventie door de Heilige Vader zelf betreft, zou ik eraan willen herinneren dat er veel kwesties van gerechtigheid in de wereld en in het Heilig land spelen. Als de Paus zich hiervoor inzet, zal hij dat op zeer discrete wijze doen, bijvoorbeeld door privégesprekken en via de Nuntiatuur. Paus Franciscus wil resultaten en niet alleen de confrontatie."

Lees ook de oproep van de bisschoppen van de coordinatiegroep Heilig Land.

Bron en Foto: Kerk in Nood