Bouw koor Karmelietessenklooster Albanië

Project
ACN-20151127alb32874

Project in Albanië
In februari 2003 werd in Nenshat de "Carmel van de H. Familie en van de H. Michaël" ingewijd. Het is het eerste klooster van de ongeschoeide Karmelietessen in Albanië. Bisschop Dodë Gjergji, die destijds Apostolisch Administrator van het bisdom Sapa was, waar het klooster ligt, wilde de Karmelietessen naar Albanië halen. Hij zei naar aanleiding van de bouw van het klooster: „God wilde dit klooster, de zusters hebben ermee ingestemd en weldoeners hebben geholpen, veel gelovigen uit het gebied hebben daadwerkelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan, en voor mij is deze dag een dag van vreugde." De zes Karmelietessen – vier Kroatische en vier Albanese vrouwen -, met wie het klooster werd gesticht, kwamen uit verschillende Kroatische kloosters. Kerk in Nood heeft destijds de stichting van het klooster met 100.000 euro gesteund. Zuster Veronika-Anna was een van de „pioniersters“ van het nieuwe klooster. Zij zei destijds: „Toen ik hier aankwam, voelde ik meteen dat hier een Carmel nodig was. Wij konden aan dit land iets geestelijks schenken, dat het tot dan toe niet zien en niet horen kon. Alles wat met de Kerk te maken had, was verboden. Je kon al in de gevangenis terecht komen, als je de Kerk alleen maar noemde. Priesters werden vermoord en zusters werden verdreven. Daarom is onze aanwezigheid voor de mensen een groot geschenk, en voor mij persoonlijk is het werkelijk een zegen, om aan dit bijzondere land het Licht te mogen brengen.“

Uitbouw van het koor
De zusters hebben nog niet alle bouwwerkzaamheden aan hun klooster kunnen voltooien. Zo moet bijvoorbeeld het koor in hun kerk nog worden uitgebouwd. Omdat zij hun leven doorbrengen in de afgeslotenheid van het slot, moet er in de kerk ook een afgesloten gebied zijn, waar zij tegen nieuwsgierige blikken worden beschermd en ook tijdens de getijden en de H. Mis het slot in stand kunnen houden. Dit wordt steeds belangrijker omdat het klooster steeds meer bezoekers trekt. Omdat het slot een wezenlijk element is voor het contemplatieve leven, helpt Kerk in Nood met 15.000 euro bij de uitbouw van het koor.

Projectcode: 432-06-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/