Bouw kerk en uitbreiding klooster Madagascar

Project
Het Johannes de Doper-klooster (Monastère Saint-Jean-Baptiste) in Joffreville ligt in het noorden van Madagascar. De zusters Benedictinessen, die al sinds 1971 in het aartsbisdom Antsiranana aanwezig zijn, beschikken sinds 1996 over een eigen klooster. Af
ACN-20150223-20472

Het Johannes de Doper-klooster (Monastère Saint-Jean-Baptiste) in Joffreville ligt in het noorden van Madagascar. De zusters Benedictinessen, die al sinds 1971 in het aartsbisdom Antsiranana aanwezig zijn, beschikken sinds 1996 over een eigen klooster. Afgelopen jaar hebben ze ook een noviciaat geopend, waar op het moment zes novicen uit Madagascar worden opgeleid. In totaal telt de gemeenschap nu 14 zusters.

Vanaf het begin werd er steeds meer een beroep gedaan op het klooster. Plaatselijke verenigingen van bijvoorbeeld artsen en leraren maken graag gebruik van het klooster vanwege de vredige sfeer en de stilte, om elkaar voor gebedsbijeenkomsten en andere bijeenkomsten te ontmoeten. Ook veel kerkelijke groepen, zoals seminaristen en jeugdbewegingen houden hier hun bijeenkomsten. Om aan deze vragen tegemoet te kunnen komen moet het klooster uitgebreid worden. Er is met name behoefte aan een eigen kloosterkapel. Moeder Charles Helie heeft zich daarom, gesteund door mgr Michel Malo van Antsiranna, tot Kerk in Nood gewend voor hulp.

Kerk in Nood heeft haar € 15.000 toegezegd. Helpt u mee?