Boten voor pastorale zorg in Amazonegebied

Project
Dankzij de hulp van onze weldoeners zijn twee aluminiumboten aangekocht. De gelovigen verheugen zich erover dat de Kerk nu vaker naar hen toekomt en ze bedanken alle weldoeners van ganser harte! Het is de bedoeling om met uw hulp in de nabije toekomst nog
ACN-20171005-62276

De prelatuur Tefé ligt in het Amazonegebied, in het noorden van Brazilië. Grote delen van het gebied, dat met zijn oppervlakte van 265.000 vierkante kilometer ongeveer even groot is als Italië, zijn alleen via bevaarbare waterwegen bereikbaar. De afstanden zijn enorm. Dit is ook voor de Katholieke Kerk een grote uitdaging, want de 14 parochies met hun 520 filiaalgemeenschappen liggen wijdverspreid over het hele gebied aan de oevers van de rivieren. Tot nu toe hadden de priesters en de lekenmissionarissen twee tot drie dagen nodig om van de ene parochie naar de andere te reizen.

De boten die tot op heden voor de pastorale activiteiten werden ingezet, waren al twintig jaar oud en van hout vervaardigd. Het onderhoud van die vaartuigen werd steeds duurder want ze verbruikten heel veel brandstof. Wegens de strengere wetten op de milieubescherming werd ook de aankoop van timmerhout voor de reparatie van de boten alsmaar moeilijker en duurder. Bovendien duurden de reizen, soms vele honderden kilometer ver, zeer lang en verliepen ze heel moeizaam. Tot aan de verst afgelegen parochie duurde een reis soms tot wel 120 uren. Daarom moesten de gelovigen vaak zeer lang op het volgende bezoek wachten. Hoe minder intensief de gelovigen echter aan het leven van de Kerk deelnemen en hoe minder pastorale begeleiding ze krijgen, des te gemakkelijker is het voor de financieel draagkrachtige sekten om hun invloed uit te breiden en leden voor zich te winnen.

Door de aankoop van twee boten kon de reistijd van de ene geloofsgemeenschap naar de andere met de helft worden verminderd en kunnen de missionarissen de parochies veel vaker bezoeken. Bovendien is ook het brandstofverbruik enorm gedaald. Elk van die boten is twaalf meter lang en drie meter breed. Eigenlijk zijn het “drijvende missieposten” met een keukengedeelte en een badkamer. Er kunnen tot tien personen op overnachten en voor Heilige Missen en religieuze feesten zijn er 35 zitplaatsen. Beide boten zijn voorzien van het logo van de prelatuur en dragen een religieuze naam, zodat de boten gemakkelijk herkenbaar zijn als missieboten. Een van de twee werd zelfs naar pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, genoemd.

Wilt u religieuzen in staat stellen het Evangelie in alle uiteinden van de aarde te verkondigen? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van "transport." Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.