Bosnië: nauwelijks Kroaten teruggekeerd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Dertien jaar na de afloop van de Bosnische burgeroorlog is hooguit 2% van Kroatische vluchtelingen teruggekeerd naar hun huizen in Bosnië-Hercegovina. Dat zegt de katholieke bisschop van Banja Luka, mgr. Franjo Komarica.
acn0411

Dertien jaar na de afloop van de Bosnische burgeroorlog is hooguit 2% van Kroatische vluchtelingen teruggekeerd naar hun huizen in Bosnië-Hercegovina. Dat zegt de katholieke bisschop van Banja Luka, mgr. Franjo Komarica.

Tijdens een bezoek aan de internationale kerkelijke hulporganisatie Kerk in Nood deed hij verslag van het grote ‘onrecht’ dat de Kroatische vluchtelingen wordt aangedaan. De bisschop heeft zware kritiek op zowel de Bosnische regering als de internationale gemeenschap dat er niets wordt ondernomen om de tienduizenden tijdens de burgeroorlog gevluchte Kroaten naar hun huizen te laten terugkeren.

Akkoorden

Tijdens de burgeroorlog van 1992 – 1995 werden ruim twee miljoen voormalige Joegoslaven op de vlucht gedreven voor het oorlogsgeweld dat aan zo’n 243.000 mensen het leven kostte. Bij de vredesakkoorden werd vastgelegd dat gevluchte etnische minderheden naar hun geboortegrond of huizen konden terugkeren.

Verantwoordelijkheden

Bisschop Komarica verwachtte van de regering dat zij minstens zorg zou dragen voor het herstel van de verwoeste infrastructuur. Maar de regering lijkt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de katholieken, aldus de bisschop. Hij vreest dat hij als bisschop vooral als verantwoordelijke wordt gezien. Maar het is niet de taak van de Kerk om woningen te herstellen, stromend water en elektriciteit aan te leggen en wegen te repareren, zegt Komarica.

Genegeerd

Zelfs 13 jaar na het einde van de oorlog is nog geen twee procent van de destijds gevluchte katholieken teruggekeerd. Het ontbrak aan duidelijke politieke wil, zowel in Bosnië als internationaal. "Onze verzoeken, smeekbedes en protesten zijn niet gehoord!", aldus bisschop Komarica.

"Het recht wordt met voeten getreden. Waarom zijn de mensenrechten wel van toepassing in landen als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar niet op ons in Bosnië?"

Bron: ACN