Bosnië discrimineert Katholieken

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Vinko Puljic, kardinaal uit Sarajevo, heeft bij Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad zijn beklag gedaan over de toenemende discriminatie waarvan de Katholieken in Bosnië-Herzegovina het...

Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, ontvangt kardinaal Puljic uit Sarajevo

Vinko Puljic, kardinaal uit Sarajevo, heeft bij Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad zijn beklag gedaan over de toenemende discriminatie waarvan de Katholieken in Bosnië-Herzegovina het slachtoffer zijn. Veel gelovigen verlaten het land en sinds de oorlog die 20 jaar geleden in het land heeft gewoed, is het aantal Katholieken vrijwel gehalveerd. Op het ogenblik zijn er nog maar 440.000 over.

De discriminatie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de autoriteiten gemakkelijk bouwvergunningen voor moskeeën afgeven en niet voor Christelijke kerken. Alleen al in Sarajevo zijn de laatste decennia enkele tientallen moskeeën gebouwd, terwijl de kardinaal zelf al dertien jaar wacht op een vergunning om een klein kerkje te bouwen. Tot op heden wacht de Kerk ook vergeefs op de teruggave van honderden onteigende kerkelijke gebouwen. In één geval heeft het Europese Hof voor mensenrechten zich zelfs voor teruggave aan de Kerk in Bosnië-Herzegovina uitgesproken.

De akkoorden van Dayton, die weliswaar een einde aan de oorlog hebben gemaakt, hebben echter geen stabiliteit en gelijke rechten gebracht. Nog steeds wachten tien duizenden mensen die hun geboortestreek hebben ontvlucht op een mogelijkheid om naar huis terug te keren. Maar ondanks de discriminatie van de etnisch Katholieke gemeenschap, werkt de Kerk onophoudelijk aan de verzoening met de twee andere groepen, Moslims en Orthodoxen.

Van Rompuy bedankte de kardinaal voor zijn vrijmoedige woorden. Volgens hem "is er maar één weg om uit de crisis te komen en dat is een Europees perspectief". Dit zou leiden tot erkenning van de Rechtstaat, een grotere stabiliteit en het beëindigen van discriminatie. Voorwaarde voor toenadering tussen Bosnië-Herzegovina en de Europese Unie, bijvoorbeeld om de status te verwerven van kandidaat voor toetreding tot de EU, vereist op zijn minst dat het land de minimale beginselen van een Rechtsstaat toepast, Mensenrechten verplichtingen nakomt en zich democratisch opstelt.

De kardinaal van zijn kant merkte op dat de tijd "begint te dringen. Hij signaleert een zekere radicalisering die hij als verontrustend kwalificeert. Hij brengt in herinnering dat de Bosniërs zich al in de middeleeuwen tot de Europese mogendheden wenden met het verzoek om hen te steunen tegen het Ottomaanse Rijk. Die steun werd niet verleend en de Bosniërs werden eeuwenlang onderdrukt. Van Rompuy herhaalde dat "de toekomst van Bosnië-Herzegovina hoe dan ook in Europa ligt en wel via integratie in Europa". Uit dit vooruitzicht kon enige hoop worden geput.

Het gesprek tussen Van Rompuy en Vinko Puljic vond plaats in het kader van een bezoekprogramma georganiseerd door Kerk in Nood. Op de bespreking met de voorzitter van de Europese Raad volgde een serie ontmoetingen met Europese parlementariërs en vooraanstaande personen binnen de Eruopese Commissie waarbij ook wordt gesproken over mogelijkheden voor concrete steun aan verzoeningsprojecten.

Bron en foto’s: Kerk in Nood