Borduurmachine voor contemplatieve zusters Peru

Project
ACN-20151124per32643

Project in Peru
De Apostolische Prelatuur Ayaviti ligt in het Zuiden van Peru. Zij omvat een gebied met een oppervlakte van meer dan 32.000 km² en heeft 300.000 inwoners. Sommige delen van het gebied behoren tot de armste en meest achtergestelde gebieden van het land.

Toch tekenen van hoop
Ook de katholieke Kerk staat hier voor vele uitdagingen. Hoewel 90% van de inwoners zich katholiek noemt, raken toch velen van hen van de Kerk vervreemd, omdat er te weinig priesters zijn. Slechts 16 priesters hebben de zorg over de gelovigen van 32 parochies van dit enorme gebied. Er zijn ook te weinig catecheten en vrouwelijke religieuzen. Veel mensen weten nauwelijks iets over het katholieke geloof. Sekten breiden zich steeds verder uit. Toch ziet bisschop Kay Martin Schmalhausen tekenen van hoop. Want sinds 2011 leven er zusters van de contemplatieve orde van de Trinitariërinnen in de prelatuur. Zij lieven in een slotklooster en wijden zich aan het gebed.

Blij om toename roepingen
Bisschop Schmalhausen is blij met de aanwezigheid van de contemplatieve zusters in de Prelatuur. Zij zijn dan wel niet rechtstreeks in het pastoraal werk actief, maar de bisschop schrijft: „Met hun gebed helpen zij het pastorale werk in onze Prelatuur te ondersteunen, en daar moet worden bij gezegd, dat wij blij zijn te zien hoe de roepingen tot het contemplatieve kloosterleven toenemen en daarmee ook de zegen.”

Geen angst voor de roeping
Hij is ervan overtuigd dat het gebed van de zusters jonge mensen helpt om de roep van God te beantwoorden, en geen angst te hebben voor een eventuele roeping, die „God vanaf de eeuwigheid tot hun heeft gericht“. Ook het aantal mensen dat de H. Missen bezoekt en de kinderen en jongeren, die aan de catechese in de parochies deelnemen, neemt toe. De bisschop ziet dat ook als vruchten van het gebed van de zusters.

Computergestuurde borduurmachine
De communiteit telt momenteel vier zusters die hun eeuwige gelofte hebben afgelegd en vier jonge vrouwen die nog in opleiding zijn. Om in hun levensonderhoud te voorzien, hebben zij een atelier, waar zij liturgische gewaden maken en borduren. Een computergestuurde borduurmachine zou hun werk zeer vergemakkelijken. Wij zouden hen met 1980 euro willen helpen.

Projectcode: 234-06-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/