Boot voor pastoraal werk Rio Paraguay

Project
Pantanal is de naam voor één van de grootste alluviale vlaktes in de wereld, gelegen in het zuidwesten van Brazilië. Het is een echt paradijs met rijke flora en fauna. Er leven meer dan...
20101006Brazilie01

Pantanal is een paradijs.voor dieren

Pantanal is de naam voor één van de grootste alluviale vlaktes in de wereld, gelegen in het zuidwesten van Brazilië. Het is een echt paradijs met rijke flora en fauna. Er leven meer dan 600 verschillende vogelsoorten en dat is meer dan in Europa. In het gebied komen ook reuzenotters voor, naast tal van andere zoogdieren, waarvan er toch enkele met uitsterven zijn bedreigd. In 2000 verklaarde de UNESCO het gebied tot werelderfgoed. Aan de mensen in de regio wordt er jammer genoeg minder aandacht besteed. Ze leven meestal in stamverband in kleine dorpen op de oevers van de Rio Paraguay. Daar er geen wegen zijn, kunnen deze dorpen alleen maar per boot worden bereikt. Ze voorzien in hun levensbehoefte met de teelt van groenten en het houden van een kleine veestapel.

Door deze geïsoleerde levenswijze kunnen ze ook geen beroep doen op sociale hulpprogramma’s en op de medische voorzieningen van de overheid. De kinderen, voor zo ver ze al school lopen, komen niet verder dan de vierde klas. Daarna moeten ze naar scholen in de stad, maar meestal eindigt hun schoolcarrière hier. De enige kans op een baan vinden ze in één van de grote landbouwbedrijven. Want jammer genoeg vallen deze ongerepte bossen in de handen van de grote landeigenaren die ze omvormen tot plantages voor sojabonen en suikerriet.

Leven langs de rivier

De katholieke Kerk komt voor deze mensen op. Het bisdom Corumbã, dat het gebied van de Pantanal bestrijkt, beschikt over 5 priesters en zes pastorale medewerkers voor de zielzorg van de 90.000 katholieke gelovigen. Geleidelijk breidt ze haar sociale en pastorale dienstverlening uit. Maar omdat de stammen langs de rivier leven kunnen de priesters ze maar moeilijk bereiken. Het zou al fantastisch zijn als elk dorp eenmaal per jaar door een priester bezocht kan worden, maar zelfs dat blijft dromen voor de vele gelovigen. Gelukkig kunnen de geestelijken rekenen op de inzet van lekenhelpers voor het vele pastorale werk, de catechese en de sociale inzet van de Kerk. Want op de hulp van anderen hoeven deze mensen niet te rekenen.

Geen papieren, geen rechten

Zo helpt de Kerk deze mensen aan de nodige papieren zoals geboorteaktes en identiteitskaarten, want velen onder hen kunnen niet lezen, noch schrijven. Als je die papieren niet hebt, dan besta je voor de staat niet en heb je geen rechten. Een groot deel van de inzet gaat naar preventieve geneeskunde en het gebruik van eigen medicinale kruiden omdat de reguliere geneesmiddelen van de farmaceutische industrie voor deze mensen onbetaalbaar zijn. Voor de Kerk staat de zielzorg en de toediening van de sacramenten zoals de eucharistie, de doop, het vormsel en het huwelijk centraal. Protestantse sekten zijn erg actief in dit gebied om mensen aan zich te binden. Hoewel de meeste katholieke families erg vast houden aan de katholieke geloofstradities, blijft het nodig om het geloof te voeden en te versterken.

Nieuwe boot voor pastoraat

Het is de hoop van Mgr. Segismundo Martinez Alvarez dat zijn priesters en lekenhelpers de dorpen wat meer zouden kunnen bezoeken. De boot waarmee ze dit doen is ondertussen 15 jaar oud en dus aan vervanging toe. Hij richt zich tot Kerk in Nood en wij beloofden hem met € 6.670 te steunen om een nieuwe boot aan te kopen.

Projectcode:: 212-08-29

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.