Bolivia: geweld tegen Kerk neemt toe

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De katholieke Kerk in Bolivia krijgt steeds meer met geweld van de kant van de regering te maken, meldt de internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood".
hugo_chavez_fidel_castro_evo_morales-200-x-150

De katholieke Kerk in Bolivia krijgt steeds meer met geweld van de kant van de regering te maken, meldt de internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood".

Volgens Javier Legoretta, coördinator Latijns-Amerika bij Kerk in Nood, begint de Kerk in Bolivia ‘steeds meer een vervolgde Kerk te worden. Een lijdende Kerk in grote nood."

Eerder deze week zijn in de stad Villa Ingenio een kapel en enkele parochiegebouwen met geweld gesloopt. Dergelijke incidenten komen volgens Legoretta regelmatig voor.

Leden van een wijkbestuur, een zogenaamde "Junta de Vecinos", bezetten de kapel waarna zij de priester, Hilarion Perez, dwongen schriftelijk in te stemmen met de sloop. De priester was daarbij zwaar onder druk gezet. Men dreigde onder meer hem met de kapel op te blazen. Omdat hij voor de veiligheid van zijn parochianen vreesde besloot hij te ondertekenen.

Direct daarop werd de kapel met zware machines gesloopt. Daarbij werden ook enkele parochiegebouwen gesloopt die eind jaren tachtig met geld van Kerk in Nood waren gebouwd.

Als officiële reden voor de sloop gaf bestuursvoorzitter Rolando Aruquipa dat hij op de plaats van de kapel een gezondheidscentrum wil bouwen. Volgens Legoretta bestaat er in de directe omgeving al zo"n instelling.

Bisschop Jesus Juarez van het bisdom El Alto benadrukt dat hij niet tegen de bouw van een gezondheidscentrum is, maar wel tegen het afbreken van de kapel. Het optreden heeft diepe wonden geslagen bij de katholieke gemeenschap. De bisschop dringt er bij de lokale en nationale overheden op aan de veiligheid van de gelovigen te garanderen en de instellingen van de katholieke Kerk te beschermen.

Die leveren een belangrijke sociale en missionaire dienst aan de samenleving. De bescherming en veiligheid van de Kerken komt overeen met het recht op godsdienstvrijheid zoals dat in de Boliviaanse grondwet is vastgelegd, aldus mgr. Juarez.

Over de situatie in Bolivia zegt Kerk in Nood-coördinator Javier Legoretta dat de Kerk probeert een klimaat van dialoog en vrede te creëren. Maar de vijandigheid van de kant van de regering wordt steeds sterker. Zo heeft president Evo Morales (op de foto rechts met Hugo Chavez en Fidel Castro) in zijn toespraak voor het Wereldsociaal Forum in Brazilië de Kerk een "vijand van de vrede" genoemd. Hij eiste daarbij voor zijn land een "ander geloof, een andere religie en een andere Kerk". De president heeft duidelijk gezegd dat de katholieke Kerk zijn grootste tegenstander is bij de hervormingen van het land. Letterlijk heeft hij gezegd: "wij moeten haar vervangen."

Deze uitspraak kan in een overwegend katholiek land nooit bijdragen tot een vreedzaam klimaat, aldus Legoretta. Hij betreurt het dat de situatie van de godsdienst- en meningsvrijheid in Bolivia net als in Venezuela steeds verder verslechtert.

Een van de prioriteiten van Kerk in Nood is het helpen van lokale Kerken hun grondbezit notarieel vast te leggen zodat zij juridisch sterker staan. Dat is nodig omdat in het verleden grond vaak slechts " per handslag" in bezit van de Kerk kwam. Daardoor dreigt willekeurige onteigening, aldus Legoretta.

Bron: Kerk in Nood