Boeken voor het orthodoxe priesterseminarie van Smolensk (Rusland)

Project
In het orthodoxe priesterseminarie in Smolensk bereiden zich momenteel ongeveer 100 jonge seminaristen voor op hun priesterwijding.
20091124russland003

In het orthodoxe priesterseminarie in Smolensk bereiden zich momenteel ongeveer 100 jonge seminaristen voor op hun priesterwijding. De stad, die in 863 voor het eerst in een oorkonde werd vernoemd, ligt in het Westen van het land, dicht bij de grens met Wit-Rusland. Kerk in Nood ondersteunt het seminarie dat in 1988 opnieuw werd geopend, al sinds het begin van de jaren ’90. Voor de Oktoberrevolutie werden daar al 200 jaar lang orthodoxe priesters opgeleid. Na de ineenstorting van het communisme werd aan de Kerk een volledig gammel en verwoest gebouw teruggegeven. Voor de wederopbouw van het seminarie moest men praktisch vanaf de grond opnieuw beginnen. Kerk in Nood heeft geholpen om het seminarie in te richten en te meubileren, en helpt tot op de dag van vandaag bij de opleiding van de toekomstige priesters. Een van de vruchten die deze steun afwerpt is dat het seminarie nauwe contacten onderhoudt met de katholieke parochie van de stad.

God roept
De jonge mannen die zich thans in Smolensk op hun priesterwijding voorbereiden, zijn geboren in de moeilijke tijd onmiddellijk na de ineenstorting van het communisme. Velen van hen hebben de weg naar God zelf moeten vinden, omdat ook hun ouders en grootouders al in een atheïstisch systeem waren opgegroeid. Wat zij allemaal gemeen hebben is dat zij op een dag op hun levensweg op een punt zijn aangekomen, dat zij hebben begrepen dat God hen roept.

De bijbel werd zin en wegwijzer van mijn leven
Een van hen is de 27jarige Filaret. Hij komt uit een familie waarvan niemand gelovig was. Toch werd hij op vierjarige leeftijd gedoopt. Over zijn kindertijd zegt hij: "Ik was gezond, krachtig, deed aan sport, en het leek alsof er op mijn weg geen hindernissen waren die ik niet kon overwinnen." Maar toen hij veertien jaar was, werd hij ziek. De artsen konden lange tijd geen diagnose stellen, maar het bleek dat hij poliartritis had, die eerst zijn wervelkolom en daarna zijn gewrichten aantastte. "Ik kon daar niet in berusten en ik probeerde de ziekte te bestrijden en ging heel hard trainen. Maar toen begreep ik voor het eerst echt wat machteloosheid betekende.", zegt hij daarover. Deze ervaring veranderde hem: "Als ik aan mijzelf en aan mijn vrienden denk, begrijp ik dat wij allemaal onze eigen dromen en voorstellingen hadden van het geluk, maar wij zochten het geluk, waar het niet kan zijn. Geen wonder dat ik precies toen begon na te denken over God, de zin van het leven en over de oorsprong van de wereld. Bij deze zoektocht ontdekte ik het Evangelie en mijn waardesysteem veranderde volkomen. Ik kon niet verklaren wat er met me gebeurd was. Ik zat thuis en las de Bijbel zonder ophouden. Zij werd de zin en de wegwijzer van mijn leven."

Groot werk van God
De ziekte werd erger. Toen hij 19 jaar was, kon de jongeman nauwelijks nog lopen. "Het Evangelie was mijn enige troost. Juist toen bad ik als nooit tevoren, maar ik ging niet naar de kerk. Ik wilde destijds arts worden om mensen te kunnen helpen. Ik hoorde eens over orthodoxe monniken en ik begreep dat zij leefden zoals ik ook zou willen leven. Ik leerde de priester-monnik Ermogen kennen, die hoofd was van een monnikengemeenschap. Eerst heb ik gebiecht en de communie ontvangen, en in 2010 ben ik in het klooster ingetreden. Kort daarna heb ik begrepen dat ik pas werkelijk God kon dienen en de mensen kon helpen als ik priester werd." In 2011 is hij naar het seminarie van Smolensk gegaan. Voor Filaret is dit allemaal een "groot werk van God". Hij zegt: "De levensomstandigheden, de studie en de leerkrachten zijn onmetelijk positief voor mij en vormen mij als persoon en ook als toekomstig priester."

Brede horizon van oost tot west
Om de toekomstige priesters een brede horizon te bieden, moeten de seminaristen tijdens hun studie ook met de werken van Westerse theologen vertrouwd raken. Daarom zou de rector de bibliotheek graag willen aanvullen met bijvoorbeeld boeken van Joseph Ratzingers/Paus Benedictus XVI en andere beroemde katholieke theologen. Wij zouden met 5.000 euro willen helpen.

Projectcode: 427-12-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood