Bisschopswijding in China volgens kerkelijke voorschriften

donderdag, 20 augustus 2015
Nieuws
Het Vaticaan heeft geëist dat bij de aanstaande bisschopswijding in China de Kerkelijke voorschriften toegepast moeten worden.
20111129China

Het Vaticaan heeft geëist dat bij de aanstaande bisschopswijding in China de Kerkelijke voorschriften toegepast moeten worden. De Vaticaanse woordvoerder Federico Lombardi zei maandag te hopen dat bij de wijding van de door het Vaticaan goedgekeurde kandidaat Peter Luo Xuegang tot bisschop-coadjutor voor het bisdom Yibin geen illegale bisschop aan de ceremonie zou deelnemen. Hij reageerde daarmee op meldingen dat de in juni geëxcommuniceerde bisschop Paul Lei Shiyin aan de wijding zou deelnemen of zelfs hoofdcelebrant zou zijn.

 

Ook zouden de gelovigen in China op de hoogte moeten worden gebracht van het feit dat de wijding met toestemming van de Heilige Stoel plaatsvindt, zei Lombardi. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan de wijding volgens de Vaticaanse woordvoerder een "bemoediging" voor de katholieke gemeenschap zijn. De voor woensdag aangekondigde bisschopswijding is de eerste sinds lange tijd die met toestemming van de paus plaatsvindt. Nog niet zolang geleden werden eerder dit jaar twee bisschoppen zonder toestemming van het Vaticaan gewijd. Na Lei Shiyin werd in juli ook de bisschop van Shantou illegaal gewijd. Het Vaticaan heeft de wijdingen veroordeeld en meegedeeld dat de wijdelingen automatisch geëxcommuniceerd waren. Dat wil zeggen dat de twee geen sacramenten meer mogen bedienen noch ontvangen. De excommunicatie geldt ook voor de wijdende personen, in zoverre ze niet kunnen aantonen dat ze onder dwang handelden.

 

Bron: KNA

 

Foto: hln.be