Bisschoppen zoeken steun voor Christenen Gaza

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een speciale delegatie van Bisschoppen uit Westerse landen heeft toegezegd alles te zullen doen voor de meest dringende behoefte...
20110114heiligland01

Een speciale delegatie van Bisschoppen uit Westerse landen heeft toegezegd alles te zullen doen voor de meest dringende behoefte in het Heilig Land: vrede.

Bisschoppen uit de VS, Canada en heel Europa waren deze week voor de elfde keer bijeen in Jeruzalem voor een jaarlijks overleg over het Heilig Land. Zij bespraken manieren om aandacht te vragen voor de moeilijkheden van de bevolking en om de vrede te bevorderen. Daarnaast is het bezoek van de Bisschoppen een teken van solidariteit met de Christenen in het gebied. De jongste bijeenkomst was vooral gericht op het betrekken van alle Christenen in de regio bij het "bouwen van bruggen" naar vrede.

 

In hun slotverklaring onderstrepen de deelnemers het grote belang van de presentie van de Christelijke gemeenschappen in de regio en dat de wereld de verantwoordelijkheid draagt een duurzame vrede tot stand te brengen.

 

 

 

Mission statement

 

Het communiqué heeft het karakter van een mission statement, waarin de Bisschoppen de lokale gemeenschap toezeggingen doet en een beroep doet op de hele samenleving, te beginnen bij de politieke- en religieuze leiders.

 

De Bisschoppen beloven hun gebed voor "rechtvaardige vrede" en de bescherming van het leven, de waardigheid, rechten en religieuze vrijheid van alle mensen in het Midden-Oosten. Ze verklaarde zich solidair met allen die "wanhopig" vrede zoeken en meer rechtvaardigheid in de huidige ernstige situatie van "angst en wantrouwen, zelfs haat en vernietiging."

 

 

 

Onderhandelingen

 

De delegatie dringt er bij de Heilige Stoel en Israël op aan om snel tot een akkoord te komen over een vrijer verkeer van katholieke priesters en religieuzen in het gebied. Ze zijn zich bewust van de grote spanning die de veiligheidsmaatregelen bij mensen kunnen oproepen.

 

De Palestijnse premier Salam Fayyad zei tijdens een ontmoeting met de delegatie dat er "voor het eerst" meer Palestijnen naar Gaza zijn komen dan er de streek verlaten hebben.
Volgens hem probeert de Palestijnse regering om hun gebieden leefbaarder te maken. "We hebben een levendige Christelijke aanwezigheid in Palestina nodig.Wat is het Heilig Land zonder Christenen?"

 

 

 

Twee staten

 

De Bisschoppen spreken hun bezorgdheid uit over het "te hoge aantal gevallen" waarin de menselijke waardigheid niet wordt gerespecteerd. Zij zeggen toe samenwerking te zoeken met anderen die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede in het Heilig Land.

 

Ook onderstrepen zij dat duurzame vrede alleen door een twee-staten-oplossing in het gebied kan worden bereikt. Veiligheid en de erkenning van Israël en een onafhankelijk Palestina zijn een absolute voorwaarde.

 

 

 

Gezamenlijke inspanning

 

"We zullen ons inzetten voor een toekomst waarin het leven, de waardigheid en de rechten van zowel Palestijnen als Israëli’s worden beschermd en gerespecteerd", aldus de Bisschoppen. Alle religieuze leiders, onder wie zijzelf, moeten meer moed en verantwoordelijkheid tonen als leiders. "We bidden dat de Heer kracht te geven aan zijn volk en zijn volk, al zijn volken, te zegenen met vrede, met name in het land dat we heilig noemen."

 

Met de woorden van Christus zelf, "Kom en zie", sporen de Bisschoppen mensen aan naar het Heilig Land te pelgrimeren.

 

 

 

Bron: CNA