Bisschoppen vragen steun voor seminaristen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschoppen van Indonesië hebben zondag hun jaar- lijkse bijeenkomst onderbroken om een geldwervings- actie te steunen voor priesterstudenten...
20141111_Indonesie01

De bisschoppen van Indonesië hebben zondag hun jaarlijkse bijeenkomst onderbroken om een geldwervingsactie te steunen voor priesterstudenten. Dat meldt AsiaNews.

De 31 bisschoppen onder leiding van aartsbisschop Ignatius Suharyo van Jakarta gaven daarmee steun aan Gotaus, een lekeninitiatief dat duizenden seminaristen, vooral uit de armste gezinnen, helpt hun studies te voltooien.

Arme gezinnen

In Indonesië studeren minstens 5.600 seminaristen aan 37 klein-seminaries, verspreid over de archipel. De meesten van hen komen uit arme gezinnen. 3.600 seminaristen zijn niet in staat om hun eigen studie te betalen.

Massaal gehoor

Duizenden gelovigen hebben gereageerd op de uitnodiging van de bisschoppen om de feestelijke Eucharistieviering bij te wonen. Veel gelovigen maakten van de unieke gelegenheid gebruik om met de bisschoppen op de foto te gaan.

Van hun kant hebben de Indonesische bisschoppen gehoor gegeven aan de oproep van de paus om zich zonder formaliteiten onder de gewone gelovigen te begeven.

Kleine minderheid

Indonesië is het dichtst bevolkte moslimland ter wereld met een totaal aantal inwoners van 237,6 miljoen inwoners. 86% is moslim. Slechts 10% van de bevolking is christen, 3% katholiek. Hoewel de grondwet vrijheid van godsdienst garandeert hebben christenen te maken met geweld en uitbuiting, vooral in gebieden, zoals Atjeh, waar extremistische varianten van de Islam heersen.

Belangrijke rol

Desondanks hebben de Indonesische katholieken substantieel bijgedragen aan de ontwikkeling van Indonesië en spelen zij een belangrijke rol bij hulpoperaties, zoals bij de verwoestende overstromingen van januari 2013.

Bron en foto: AsiaNews