Bisschoppen Venezuela niet geïntimideerd

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Venezolaanse bisschop­pen­confe­rentie heeft in een verklaring aange­kondigd dat de bisschoppen niet zullen stoppen met het geven van hun visie op de realiteit in het land. Noch de kritiek van verschillende regerings­vertegen­woordigers die...
apntkatho_venezuela_hugo_1b3t1-200-x-133

De Venezolaanse bisschoppenconferentie heeft in een verklaring aangekondigd dat de bisschoppen niet zullen stoppen met het geven van hun visie op de realiteit in het land.

Noch de kritiek van verschillende regeringsvertegenwoordigers die kerkelijke leiders adviseerden zich slechts toe te leggen op hun pastoraal werk, noch de dreiging van de president kardinaal Jorge Urosa Savino te vervolgen hebben de bisschoppen kunnen intimideren. Integendeel, de bisschoppen bevestigden op het eind van hun plenaire zitting hun kritiek op het socialistische systeem dat de regering in stand houdt.

In hun verklaring stellen de bisschoppen: "De mensen willen in een democratie leven, in een rechtsstaat waar een echte vertegenwoordiging van alle burgers plaatsvindt in een klimaat van recht en vrijheid. Dat was de uitkomst van het referendum van 2 december 2007. Daarom is het vestigen van een socialistische staat geïnspireerd door Cubaans communisme en gehandhaafd door wetten en beleid dat de wil van het volk negeert, absoluut onaanvaardbaar."

In het document dat door mgr. Diego Padrë³n, aartsbisschop van Cumanë¡, werd voorgelezen, herhalen de bisschoppen hun al eerder geuitte zorgen over het geweld en de corruptie in Venezuela. In het bijzonder wijzen zij op "de onveiligheid, moorden op straat en in gevangenissen en het enorme gebrek aan voedsel en medicijnen".

Twee maanden voor de parlementsverkiezingen van 26 september, sporen de bisschoppen de burgers ertoe aan deel te nemen aan populariteitspolls. Ze wijzen erop dat het parlement er niet alleen is voor het aannemen van wetten, maar "dat het ook een echt en doelmatig instituut moet zijn om de openbare administratie te beheren, een juist gebruik moet maken van fondsen en gericht moet zijn op het bereiken van democratische doeleinden." Verder pleiten ze voor een nieuw Congress waarin verschillende stromingen zitting hebben.

Gevraagd naar het oordeel van het Hoogste Tribunaal van Recht dat de bisschoppen beschuldigt van het schenden van het concordaat tussen het Vaticaan en Venezuela, zei mgr. Padrë³n met enige minachting: "We hebben er geen acht op geslagen omdat we vinden dat er wel belangrijkere dingen zijn." Ten slotte stelde de bisschop van Cumanë¡: "Wij hebben het recht onze mening te uiten, zoals we altijd gedaan hebben en zullen blijven doen." (Bron: Catholic Culture)