Bisschoppen Rwanda vragen vergeving voor rol genocide

woensdag, 23 november 2016
Nieuws
De bisschoppen van Rwanda hebben in een verklaring vergeving gevraagd voor de betrokkenheid van katholieken bij de massamoorden van 1994.

Bij de zorgvuldig voorbereide moordpartij op Tutsi’s en gematigde Hutu’s kwamen meer dan 800.000 mensen om het leven. In een verklaring van de Rwandese bisschoppenconferentie wordt de betrokkenheid van katholieken betreurd, onder wie ook van geestelijken en religieuzen. “Wij vragen vergeving voor alle kwaad dat door de Kerk is gedaan. Wij vragen vergeving namens alle christenen voor alle vormen van kwaad dat wij hebben gepleegd. Wij betreuren dat kerkleden hun eed van trouw aan Gods geboden hebben geschonden”, aldus de verklaring. De boodschap werd zondag in alle kerken voorgelezen.

Voor het eerst toegegeven
Het was voor het eerst sinds de volkerenmoord dat de bisschoppen openlijk de betrokkenheid van katholieken toegeven. De stap wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan het moeizame verzoeningsproces. “Vergeef ons de misdaad van haat waardoor wij zelfs onze naasten haatten omwille van hun etniciteit. Wij vermoordden elkaar in plaats van dat wij lieten zien één familie te zijn.”

De bisschoppen hadden afgelopen zondag gekozen vanwege de sluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, bedoeld om verzoening en vergeving in Kerk en wereld te bewerken. De nationale verzoeningscommissie heeft positief gereageerd op de verklaring. Voorzitter Jean-Damascène Bizimana heeft de priesters en religieuzen die aan de massamoord hebben meegewerkt opgeroepen naar voren te treden en eveneens vergeving te vragen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad; foto: Nyamata Memorial Site Wikipedia ccby