fbpx

Bisschoppen Orissa: Dalit-emancipatie ‘ethisch gebod’

maandag, 09 april 2018
Nieuws
Vertegenwoordigers van de Indiase kerk in Orissa kwamen vorige week maandag bijeen om het actieplan voor voormalige 'onaanraakbaren' te bespreken dat momenteel in alle parochies wordt geïmplementeerd.
ACN-20180108-66286

In India leeft 37% van de Dalits onder de armoedegrens. De Indiase Katholieke Kerk (CBCI) nam daarom in 2016 een actieplan aan om deze kwetsbare groep te steunen. Op 4 april bespraken lokale kerkleiders de discriminatie die voormalige ‘onaanraakbaren’ in het dagelijks leven tegenkomen, ook binnen de Katholieke gemeenschap.

Pr. Bijoy Kumar Nayak, provinciaal overste van de Congregatie van de Missie (CM) schetste daarbij de kille cijfers over de dagelijkse uitdagingen waarmee Dalits te maken hebben: “In India leeft 37% van de Dalits onder de armoedegrens; 54% van de Dalit-kinderen is ondervoed, 12% sterft vóór vijf jaar, 21% heeft een ernstig ondergewicht. De slechtste situatie betreft die van Dalit-vrouwen: 38% van hen heeft een zeer lage alfabetiseringsgraad; 45% kan niet lezen of schrijven; vrouwen lijden dubbel onder discriminatie op basis van kaste en geslacht. Bovendien leeft een derde van de Dalit-gezinnen in slechte huisvesting, terwijl gezondheidswerkers weigeren hen te bezoeken.” Ook door de overheid worden Dalits volgens de priester gediscrimineerd: “Maar liefst 27,6% van de Dalits wordt verhinderd om een ​​politiebureau binnen te gaan, 37,8% van de kinderen zit op gescheiden plaatsen in openbare scholen.”

In totaal vertegenwoordigden 80 deelnemers provinciale en regionale religieuze ordes van zowel mannen als vrouwen. Aartsbisschop John Barwa van Cuttack-Bhubaneswar riep hen op tot samenwerking aan de empowerment van Dalits en Tribals, “nu de christelijke minderheid wordt aangevallen, een beeld van moeder Maria is onthoofd en de Kerk onlangs in Rourkella werd vernield.” Pr. P.A. Selvam, directeur van het Indiase sociale instituut van Bangalore: "Het beleid van de Indiase bisschoppenconferentie voor de emancipatie van Dalits streeft ernaar dat alle sectoren van de maatschappij zich gelijkwaardig kunnen verheugen in liefde, genade en compassie van de Schepper, die ons allemaal heeft naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt."

Kerk in Nood steunt concrete projecten van de Indiase Kerk om het lot van Dalit Christenen te verbeteren, van alfabetisering tot pastorale zorg. Helpt u mee? Doneer dan online via onze website of doneer onder vermelding van ‘Dalits India.’

 Bron: AsiaNews