Bisschoppen ontvoerd: Een huiveringwekkende stilte

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bezorgdheid over de twee Syrische aartsbisschoppen wordt steeds groter. Vooral omdat er zo weinig bekend is. Een korte beschrijving door de woordvoerder van de Grieks-Orthodoxe Kerk...
20130506_Syria

ACN, Königstein. De bezorgdheid over de twee Syrische aartsbisschoppen wordt steeds groter. Sinds hun ontvoering vorige week is er nog steeds geen nieuws. Eén van hen, de Syrisch-Orthodoxe Aartsbisschop Yohanna Ibrahim, verkeert "in levensgevaar" zonder zijn medicijnen tegen hoge bloeddruk en diabetes. Deze medicijnen had hij niet bij zich toen hij en de Grieks-Orthodoxe Aartsbisschop Boulos Yagizi op maandag 22 april werden ontvoerd. Hun chauffeur, Diaken Fatha’ Allah Kabboud, werd vermoord.

Hun ontvoering vond acht kilometer ten westen van Aleppo plaats. Ze waren op terugweg naar deze stad nadat ze eerder naar de Turkse grens waren gereisd om te onderhandelen over de vrijlating van de priesters Michael Kayyal en Maher Mahfouz, die op negen februari waren ontvoerd. Sinds de ontvoering van de twee aartsbisschoppen zijn er tegenstrijdige berichten. Er was zelfs een bericht (daarna weer teruggetrokken) dat ze waren vrijgelaten.

Maar in een interview met Kerk in Nood zei een officiële woordvoerder van het Grieks-Orthodoxe Aartsbisdom van Aleppo dat er noch met de prelaten noch met de ontvoerders contact is geweest. Dit is volgens hem nog nooit eerder voorgekomen, ondanks de drastische toename van het aantal ontvoeringen van Christenen. Over het Syrië van nu (maandag 29 april) zei de woordvoerder, wiens naam veiligheidshalve niet wordt genoemd: "We weten nog steeds niet waar de twee aartsbisschoppen zijn of wie hen heeft ontvoerd." "Er worden tegenwoordig veel Christenen ontvoerd, maar dit is de eerste keer dat we geen enkele aanwijzing hebben over wat er is gebeurd en niemand de ontvoering heeft opgeëist." "Dit is natuurlijk erg zorgwekkend, zeker omdat het nu al de achtste dag is sinds de ontvoering plaatsvond."

Over de slechte gezondheid van Aartsbisschop Ibrahim, zei hij: "Hij verkeert in levensgevaar zonder zijn medicijnen." De woordvoerder van het bisdom vertelde dat Kerkelijke leiders worstelen met de wens van de verontruste en bezorgde Christelijke gemeenschap om te demonstreren voor de vrijlating van de aartsbisschoppen. Dat zou volgens hem de ontvoerders verder tegen ze in het harnas kunnen jagen. Er worden diensten en gebedswaken gehouden, waaronder een uitzending op de Syrische televisie, en hij voegde daaraan toe: "De Christenen zijn bezorgd en willen uiting geven aan hun boosheid over wat er is gebeurd."

"Maar elke stap vereist een zorgvuldige overweging. We moeten rekening houden met de manier waarop de ontvoerders zullen reageren." Hij vervolgde met een oproep tot voortzetting van de internationale druk om de vrijlating van de aartsbisschoppen. Gezien de hoge rang van de prelaten was hij optimistisch over het effect van diplomatieke interventie. De woordvoerder zei: "Tot dusverre heeft de internationale gemeenschap heel goed druk uitgeoefend. We willen niet dat die druk afneemt. Regering, burgerlijke maatschappij, kerken en NGO’s, deze hulp op verschillende niveaus kan effectief zijn." Hij riep Christenen en "alle mensen van goede wil" op om te bidden voor de vrijlating van de aartsbisschoppen. "Wat het zo triest maakt, is dat beide mannen juist het hardst werkten aan vrede, en dat in deze tijden van conflict juist zij de hoogste prijs betalen."

Klik hier om de verklaring van de bisschop te lezen

Bron: Kerk in Nood
Bron foto: Kerk in Nood
Vertaling: Camiel Donkers