Bisschoppen: "niet meewerken aan corruptie"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Katholieke Bis- schoppen van Zuid- Afrika, Botswana en Swaziland hebben de bevolking van Zuidelijk Afrika opgeroepen niet meer mee te werken aan...
20131016_Zambia01

De Katholieke Bisschoppen van Zuid-Afrika, Botswana en Swaziland hebben de bevolking van Zuidelijk Afrika opgeroepen niet meer mee te werken aan corruptie en eventueel aangifte te doen.

Aanleiding voor de pastorale brandbrief is het gegeven dat de helft van de bevolking toegeeft wel eens geld te geven om dingen gedaan te krijgen. Meestal gaat het om omkoping van politiemensen of regeringsambtenaren. "Dat betekent dat de uitdaging om deze ziekte uit te roeien ons allemaal betreft. Ieder moet binnen zijn macht bijdragen om een einde te maken aan corruptie", aldus de brief, die erkent dat corruptie ook in kerkelijke kring voorkomt.

Diefstal van de armen

"Corruptie is diefstal van de armen. Geld dat verdwijnt in de zakken van corrupte mensen had besteed kunnen worden aan woningen voor daklozen, aan medische zorg of andere noden. Hulp moet aankomen bij degenen voor wie het bedoeld is.

Corruptie schaadt de meest kwetsbaren. Telkens wanneer iemand betaald om vooraan in de rij te staan voor woonruimte of een vergunning worden anderen benadeeld, in het bijzonder de weerlozen: ouderen, jonge kinderen, vluchtelingen, alleenstaande moeders."

Verantwoordelijkheid

"Corruptie schaadt de hele gemeenschap. Wanneer omkoping normaal wordt voor ambtenaren, zakenmensen en kerkelijk personeel, worden hun echte verantwoordelijkheden terzijde geschoven omwille van hun eigen financiële gewin.

Corruptie vernietigt vertrouwen en leidt ertoe dat we cynisch worden tegenover elkaar en de mensen die wij beschouwen als onze leiders en eerzame personen gaan wantrouwen."

Geen excuus

De Bisschoppen wijzen erop dat corruptie geen probleem is van de overheid, "maar van ons". Zij roepen op tot gewetensonderzoek en bekering en om de moed te hebben de verleiding tot corrupte handelingen te weerstaan. "Laten wij onszelf beloven geen steekpenningen meer te betalen, hoe belangrijk of ernstig het doel ook mag lijken te zijn."

Daarnaast roepen zij de bevolking op om steekpenningen en andere vormen van corruptie te melden. Het zijn zaken die "gedijen alleen onder geheimhouding en voortbestaan omdat wij dat toestaan."

Bron: KN/SACBC; foto: wikipedia