Bisschop: "Wij raden het af christen te worden"

dinsdag, 18 augustus 2015
Nieuws
Niemand minder dan de katholieke bisschop van Arabië raadt het moslims af om christen te worden. Dat meldt het Zwitserse weekblad Weltwoche. "Wij raden autochtonen dringend af van geloof te veranderen", zegt mgr. Paul Hinder, apostolisch vicaris.
mgr-hinder-200-x-260

Niemand minder dan de katholieke bisschop van Arabië raadt het moslims af om christen te worden. Dat meldt het Zwitserse weekblad Weltwoche. "Wij raden autochtonen dringend af van geloof te veranderen", zegt mgr. Paul Hinder (foto), apostolisch vicaris voor Arabië. Bekeerlingen kunnen hun geloof niet beleven omdat hun familie en de samenleving dat niet accepteren. Bovendien moet men rekening houden met sancties in de beroepssfeer. Wie toch christen wil worden rest niets anders dan te emigreren, aldus mgr. Hinder.

De bisschop heeft zijn zetel in Abu Dhabi en draagt zorg voor alle katholieken op het Arabische schiereiland. Een missiestatie is niet mogelijk. Zelfs de dialoog met moslims is al moeilijk. Er is weliswaar sprake van een proces van groeiende wederzijdse erkenning, maar er heersen nog vele vooroordelen. Hinder heeft bedenkingen bij de groeiende aanwezigheid van de islam in Europa. Hij ziet het gevaar van een "separate subcultuur" binnen Europa en een "sluipende uitholling" van de mensenrechten door moslims die weigeren te integreren.

In Groot-Brittannië is deze week naar aanleiding van zestig jaar Universele Verklaring van de Mensenrechten opnieuw geprotesteerd tegen mogelijke invoering van shariarechtbanken. Volgens de critici staat integratie van het islamitisch recht in de civiele rechtspraak haaks op wat recht beoogt te zijn. Zij betogen dat de islamitische rechtbanken fundamentele rechtsongelijkheid hanteren tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Door deze rechtbanken te erkennen wordt het voor moslimvrouwen praktisch onmogelijk hun recht te halen zonder door hun gemeenschap te worden uitgestoten.

Bisschop Hinder wijst er in het interview op dat Europa duidelijk moet maken "hoe de verhoudingen liggen". "Wanneer de westerse pluralistische democratie ons iets waard is, moeten wij er op staan dat de radicale stromingen binnen de islam verdwijnen en zich schikken naar de principes van de democratische rechtsstaat."

Bron: KN/KNA