Bisschop vreest voor toekomst Zuid-Sudan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bisschop Caesar Mazzolari van Rumbek in Zuid-Sudan ziet de toekomst in zijn regio somber tegemoet.
soedan-mgr-mazzolari-200-x-149

Bisschop Caesar Mazzolari van Rumbek in Zuid-Sudan ziet de toekomst in zijn regio somber tegemoet.

In april 2010 moesten er verkiezingen plaatsvinden, maar die zijn uitgesteld. Hij vreest dat daardoor ook het referendum over de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan in 2011 wordt uitgesteld en dat daarmee het hele vredesproces in de regio op de helling wordt geplaatst.

In 2005 werd in Kenia een vredesakkoord ondertekend, na onderhandelingen tussen het islamitische bewind in het noorden en het christelijk-animistische zuiden. Daarin stond dat de bevolking van Zuid-Sudan zich in 2011 bij referendum zou uitspreken over haar toekomst.
Mgr. Mazzolari verwijst onder meer naar de snel stijgende criminaliteit en de groeiende armoede, die voor onveiligheid en onrust zorgen in de regio. "Bovendien proberen regeringsgesteunde milities in verschillende delen van het land angst te zaaien en de verschillende stammen en etnische groepen tegen elkaar op te zetten." Hij vreest dat de spanningen ontaarden in een nieuwe burgeroorlog. Bron: Kerknet