Bisschop vreest na Darfoer voor nieuwe genocide in Sudan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De waarschuwing voor een nieuwe genocide in Sudan komt van de katholieke bisschop Mgr. Max Gassis van El Obeid. "Honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen. De situatie in Zuid- Kordofan is uitermate kritiek, bijzonder in... 

De waarschuwing voor een nieuwe genocide in Sudan komt van de katholieke bisschop Mgr. Max Gassis van El Obeid. "Honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen. De situatie in Zuid- Kordofan is uitermate kritiek, bijzonder in de hoofdstad Kadugli", zei de bisschop op 15 juni ll., tijdens een bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood in Duitsland. Het grootste slachtoffer zijn de Nuba, die zowel christenen als moslims onder hun stamleden tellen. Door de noorderlingen worden zij als tweedeklasse-burgers beschouwd. De regio Zuid-Kordofan maakt deel uit van het bisdom El-Obeid, dat voor het grootste gedeelte in het noorden van Sudan ligt.

De laatste golf van geweld dateert van begin juni toen het Sudanese lager Kadugli aanviel en grote delen van de stad bombardeerde. Kerken en parochiecentra waren eveneens doelwitten. Een protestantse predikant was één van de slachtoffers. Waarnemers spraken van een gerichte campagne en een etnische zuivering. Het ziet er naar uit dat het regime in Khartoem een aantal feitelijke situaties wil creëren. De gouverneur van Zuid-Kordofan, Ahmed Mohammad Haroun, staat op de lijst van het Internationaal Hooggerechtshof als één van de meest gezochte misdadigers wegens schendingen van de mensenrechten in Darfoer.

Het statuut van Zuid-Kordofan, samen met Abyei en de Blauwe Nijlregio, is één van de 3 streken waarover Noord en Zuid-Sudan het nog niet eens zijn. In een referendum van januari stemde een overweldigende meerderheid voor onafhankelijkheid van Zuid-Sudan, dat op 9 juli aanstaande officieel onafhankelijk wordt. De bevolking van de Nubabergen in Zuid-Sudan voelen zich aangetrokken tot het zuiden en vochten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog aan de zijde van het bevrijdingsleger SPLA, dat de regio ook controleert. Maar in mei 2011 viel het Sudanese leger de regio Abeyi binnen en verdreef het de SPLA troepen. Meteen eisten ze ook het vertrek van de SPLA uit Zuid-Kordofan en de Blauwe Nijlregio.

(Bron: ACN-UK)