Bisschop treedt tijdens wijding uit Patriottische Associatie

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bisschop Thaddeus Ma Daqin werd op 7 juli met toestemming van de paus tot hulpbisschop van Shanghai gewijd. Nog diezelfde avond werd hij door een groep ambtenaren van het Departement...
20120711china01

Bisschop Thaddeus Ma Daqin werd op 7 juli met toestemming van de paus tot hulpbisschop van Shanghai gewijd. Nog diezelfde avond werd hij door een groep ambtenaren van het Departement Religieuze Zaken weggevoerd zonder dat iemand wist waarheen.

Katholieke gelovigen wilden zondag naar zijn eerste mis als hulpbisschop gaan, maar ontdekten dat hij weg was. Zeer waarschijnlijk had zijn wegvoering te maken met zijn verklaring, nog tijdens de wijdingsplechtigheid, dat hij nu niet langer een functie wilde vervullen binnen Katholieke Patriottische Associatie (P.A.). Heel ander dan de onwettige bisschopswijding in Harbin een dag daarvoor waren de regering noch de media verbonden met de P.A. enthousiast over de wijding van mgr. Ma.

Ongenoegen

Tijdens de wijdingsplechtigheid werd duidelijk wat de reden was van de afzijdigheid van de P.A. De hulpbisschop werd tot ongenoegen van de functionarissen gewijd met toestemming van de paus. Maar nog zwaarder woog zijn verklaring dat hij zich in zijn nieuwe positie wilde concentreren op het assisteren van de bisschop en dus zijn positie in de Patriottische Associatie opgaf. Tijdens de wijdingsmis accentueerde hij zijn vastberadenheid afstand te nemen van de P.A. De mis werd gecelebreerd door mgr. Jin Luxian, bisschop van Shanghai. Concelebranten waren mgr. Cai Bingrui van Xiamen, mgr. Li Suguang van Nanchang en mgr. Zhan Silu van Mindong. De aanwezigheid van deze laatste door de regering aangestelde bisschop was een schok voor veel priesters, religieuzen en lekengelovigen, die daarom de plechtigheid niet bijwoonden. Maar ook mgr. Ma gaf blijk van zijn verzet tegen Mgr. Zhan. Nadat de twee andere concelebranten hem de hand opgelegd hadden, vermeed hij dat ook mgr. Zhan dat zou doen en omhelsde de andere twee bisschoppen.

Applaus

Na zijn acceptatiespeech, waarin hij zijn uittreden uit de P.A. bekendmaakte, kreeg hij een ovationeel applaus. "In het licht van de leer van Onze Moeder de Kerk, die ik nu dien als bisschop, is het gewenst dat ik mij concentreer op pastoraal werk en Evangelisatie," verklaarde hij. "Het past mij niet alle verantwoordelijkheden op mij te nemen. Daarom zal ik vanaf de dag van mijn wijding niet langer lid zijn van de Patriottische Associatie." Bij het applaus van de kerkgangers kwamen er vele positieve reacties uit heel China over de moed van de hulpbisschop. Commentatoren zagen er een nieuw teken van hoop in voor de Chinese Kerk.

Bron: AsiaNews

Foto: AsiaNews