Bisschop: Onafhankelijkheid is verzekerd in Soedan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Uitbarsting van geweld in belangrijke Zuid-Soedanese regio's zal de weg naar onafhankelijkheid niet blokkeren, volgens hulpbisschop Daniel Adwok Kur van Khartoem, die een beroep op de regering heeft gedaan om de achterliggende oorzaken van het conflict
20110408Sudan_Auxiliary_Bishop_Daniel_Adwok_Kur_of_Khartoum_small

Uitbarsting van geweld in belangrijke Zuid-Soedanese regio’s zal de weg naar onafhankelijkheid niet blokkeren, volgens hulpbisschop Daniel Adwok Kur van Khartoem, die een beroep op de regering heeft gedaan om de achterliggende oorzaken van het conflict aan te pakken. Hij wees op de "grote aantallen gewelddadige incidenten" in Zuid Soedan, dat zich opmaakt om zich van het Noorden af te scheiden en een zelfstandige natie te worden. De onafhankelijkheid zal over minder dan drie maanden officieel worden uitgeroepen, maar intussen maken berichten melding van heftige botsingen tussen opstandige bewegingen en het leger van Zuid-Soedan. Naar verluidt, zijn honderden personen in de afgelopen weken omgekomen bij gewelddadige uitbarstingen in deelstaten als Bar el Ghazal, Unity en Boven Nijl. In Malakal, waar bisschop Adwok in de jaren "90 pastoor was alvorens tot bisschop te worden gewijd, zijn minsten 40 mensen bij een aanval van rebellen omgekomen.

 

Geweldadige incidenten

In een gesprek tijdens een bezoek aan het internationale hoofdbureau van de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood in Duitsland, verklaarde bisschop Adwok dat, ofschoon veel van de conflicten heftig zijn, zij zich tot bepaalde gebieden beperken en geen bedreiging vormen voor de weg naar onafhankelijkheid. Volgens bisschop Adwok: "zullen deze gewelddadige incidenten vooruitgang belemmeren, maar de bevolking niet afbrengen van haar wens naar onafhankelijkheid". "De wens om onafhankelijk van het Noorden te zijn, is niet aan de bewoners opgelegd, maar is diep in hun harten opgesloten. Zij willen onafhankelijkheid."

Bisschop Adwok deed een beroep op de regering van Zuid-Soedan om de onderliggende problemen van het geweld op te lossen, waaronder vermoedelijk inmenging vanuit het islamitische Noorden dat opstandige bewegingen zou bewapenen. De bisschop verklaarde: "Het zou het beste zijn om een bijeenkomst te beleggen en de kwesties te bespreken. We moeten aan de mensen vragen: "waar komt de spanning vandaan"". "Als we hier niets aan doen, zal de onrust in de komende maanden of jaren alleen maar toenemen."

 

Kerk helpt regering

Bisschop Adwok deed zijn uitspraken aan de vooravond van een buitengewone plenaire vergadering van de Soedanese Bisschoppenconferentie onder voorzitterschap van Kardinaal Gabriel Zubeir Wako van Khartoem in Juba, de provinciale hoofdstad van het Zuiden. Bisschop Adwok verklaarde dat de bisschoppen na afloop van hun bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid met "vooraanstaande leden van de overheid" contact zullen hebben om hun zorgen over te brengen en bij te dragen aan een duurzame vrede in de regio.

De Katholieke Kerk heeft grote invloed in Zuid-Soedan waar zij een centrale humanitaire rol heeft gespeeld tijdens de burgeroorlog in de jaren tussen 1983 en 2005. Sommige regio’s zijn voor driekwart Katholiek. De bisschop wees voorts op de behoefte aan hulp aan het Zuiden, dat wordt geconfronteerd met massale immigratie uit het Noorden. Volgens schattingen van de Internationale Organisatie voor Migratie zullen in het huidige jaar tot augustus a.s. tegen de 750.000 migranten in het Zuiden toevlucht hebben gezocht.

 

Scholing

Omdat scholing in geheel Soedan een top prioriteit voor de Kerk blijft, deed bisschop Adwok een beroep op hulporganisaties als Kerk in Nood om steun te verlenen aan Katholieke scholen. Volgens bisschop Adwok: "heeft de Kerk altijd een centrale plaats toegekend aan opleiding en scholing voor de vorming van een gezonde maatschappij. Het uitbouwen van scholen met een duidelijk Christelijke identiteit is van groot belang zowel in het Zuiden als het Noorden." Kerk in Nood heeft al jaren steun verleend aan het ‘save the Saveable" scholen programma voor vluchtelingengroepen, met name in de streek om Khartoem.

Ofschoon het ‘save the Saveable" scholen programma in Khartoem het aantal gezinnen waarvoor het bestemd is, ziet dalen omdat velen wegtrekken, blijft het een belangrijk programma voor de Kerk in de regio. Hij wees er op dat, gezien het grote aantal berichten over politieke onzekerheid in het Zuiden, vele gezinnen in het Noorden blijven, bemoedigd door aanwijzingen dat de regering in Karhtoem tot dusverre afziet van een islamitisch, antichristelijk beleid. Bisschop Adwok sprak zijn waardering uit voor de betrokkenheid van Kerk in Nood bij het ‘save the Saveable" scholen programma en andere programma’s in geheel Soedan en tekende aan: "Er zijn weinig hulporganisaties die steun aan de Kerk en aan godsdienstonderricht verlenen "we weten dat we op Kerk in Nood kunnen rekenen."