Bisschop Krim roept op tot gebed

vrijdag, 24 november 2017
Nieuws
Al wekenlang bidt de R.K. Kerk voor een vreedzame oplossing van de problemen waarmee de gehele Oekraïne worstelt. In onze gebeden vragen we Gods barmhartigheid voor het gehele Oekraïense volk en bieden wij...
20140307Pakistan_bisschop_Pyl

Al wekenlang bidt de R.K. Kerk voor een vreedzame oplossing van de problemen waarmee de gehele Oekraïne worstelt. In onze gebeden vragen we Gods barmhartigheid voor het gehele Oekraïense volk en bieden wij vrijwillig vasten met brood en water voor hetzelfde doel. Nu de onrust zich van het gehele Krim eiland heeft meester gemaakt, willen we in het bijzonder bidden voor ons schiereiland. Met ons gebed reiken we de hand naar iedereen, ongeacht zijn of haar geloof, politieke opinies of etnische achtergrond. We bidden dat de mensen die gedurende tientallen jaren in vrede samenleefden "nu niet naar de wapens zullen grijpen en dat bloedvergieten van het soort als we hebben gezien in Kiev Maidan hier voorkomen kan worden.

 

Ik doe een beroep op alle mensen zowel gelovigen als anderen om in naam van de solidariteit met de erfenis van onze Vaderen, die zorgden voor de ontwikkeling van de Autonome Rrepubliek Krim, afstand te nemen van extremisme en in deze moeilijke tijd de broederschap onder de bevolking van de Krim niet verbroken te laten worden. In onze Autonome Republiek tellen we Oekraïners, Russen, Krim Tartaren, Armeniërs, Polen, Duitsers, Tsjechen en vele anderen die vreedzaam naast elkaar leven. Eeuwenlang hebben Orthodoxen, Moslims, Protestanten, Katholieken, Joden, Caraiems, leden van andere geloofsrichtingen en atheïsten op de Krim samengeleefd. We kunnen ons nu niet laten verdelen door onze etnische achtergrond en evenmin door onze godsdienstige overtuiging. Wij zijn kinderen van dezelfde God, die onze gemeenschappelijke vader is.

 

De spreuk, van de Republiek Krim, die in ons wapen staat gegrift, luidt: Bloeien in eendracht. Laten deze woorden ons motto zijn in de moeilijke tijden die we nu beleven. Ik zou met mijn woorden alle gelovigen van alle richtingen willen oproepen voor vrede te blijven bidden en dat degenen die besloten hebben te vasten hiermee vrijwillig voort te gaan. Moge de goede God onze harten van all kwade bekoringen bevrijden en moge Hij onze goede intenties zegenen.

 

+ Jacek Pyl, OMI