Bisschop Kameroen: "Eén tegen Boko Haram"

Project
“Het kost me 18 uur om per auto enkele parochies in mijn bisdom te bereiken.”
Kameroen-20160317-38246

Monseigneur Andrew Nkea, Bisschop van het diocese Mamfe in Kameroen, heeft het hoofdkwartier van Kerk in Nood bezocht, dat sinds 1999 aan 21 projecten in zijn bisdom hulp heeft geboden. Hij verzekerde ons, dat, hoewel de terroristen van Boko Haram “het land terroriseren”, zij niet in hun opzet zullen slagen, omdat heel Kameroen zich eensgezind inzet dat te verhinderen.

Bisschop en landarbeider
Monseigneur Andrew Nkea is een jonge bisschop die zich – ondanks een brede glimlach – grote zorgen maakt om zijn bisdom. Een van zijn grootste zorgen betreft de economische toekomst van de duizenden families in zijn gebied. De toestand is zo precair, dat zijn werk op dat van de landarbeider lijkt. Hij toont ons zijn handen, getaand door het dagelijkse werk op het land en voegt er aan toe, dat hij iedere dag op het land werkt. “Ik plant kokos- en sinaasappelbomen.” Pratend over zijn dagelijkse werk, verontschuldigt hij zich dat hij ons geen foto’s kan tonen omdat hij de USB-stick is verloren waarop de foto’s staan. “Ik denk dat die nog in de kano ligt”, vertelt hij met een glimlach terwijl hij zijn zakken binnenstebuiten keert.

Enorm gebied
Mamfe is een jong bisdom, opgericht in 1999, en het beslaat een uitgebreid gebied. Ondanks grote economische uitdagingen zijn voor hem als bisschop de pastorale zorgen het meest fundamenteel. “Het is erg moeilijk pastorale activiteiten op poten te zetten, mede vanwege de enorme afstanden tussen de verschillende nederzettingen en de belabberde toestand van het wegennet. De wegen zijn zeer slecht en een groot aantal is vanwege de moesson slechts 6 maanden van het jaar begaanbaar. De bisschop, priesters en missionarissen reizen per motor, auto of kano: “Het kost ons soms 18 uur om per auto een parochie in de bergen te bereiken. Als het überhaupt al mogelijk is er te komen en de wegen niet onbegaanbaar zijn. Daarom zijn catechisten onontbeerlijke pijlers voor de verkondiging van het geloof in deze afgelegen gebieden.” Ondanks het gebrek aan financiële middelen van deze arme kerk, slagen zij er ieder jaar nog in cursussen voor de vorming van catechisten op poten te zetten.

Afleiding en bedreiging
Het overgrote deel van de Katholieke gelovigen zijn jongeren. De prelaat herhaalt onophoudelijk dat de kerk in Kameroen moet investeren in de jeugd. “Maar dat is niet gemakkelijk”, erkent hij, “want er is veel afleiding in de vorm van sekten, zwarte magie en een precaire situatie thuis. Toch zit de Kathedraal van Mamfe dagelijks vol trouwe gelovigen.” Ook zijn vanuit het noorden van Kameroen de laatste maanden duizenden vluchtelingen binnengestroomd uit vrees voor de terreur van Boko Haram. Mamfe ligt ver van de gebieden waar deze terroristen huishouden, maar de terreurbeweging probeert het hele gebied in hun greep te houden. Daar zullen zij volgens de prelaat niet in slagen “want heel Kameroen is als één man tegen hen.”

Het bisdom Mamfe telt slechts 55 priesters op een gebied van 10.500 km². Sinds 1999 heeft Kerk in Nood 21 projecten in dit bisdom in het zuidwesten van Kameroen gesteund, waaronder ook de aankoop van voertuigen, zodat de priesters en leken de uithoeken van het bisdom kunnen bereiken. Ook dragen we bij aan de bouw van kapellen, misintenties voor en door priesters, de vorming van catechisten en seminaristen en de levering van Bijbels in de lokale taal. De bisschop dankt de weldoeners van Kerk in Nood voor de hulp aan zijn bisdom en vraagt om uw gebed en hulp. Helpt u mee?