Bisschop "gestraft" voor bekeringen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Na een golf van bekeringen tot het Katholicisme onder etnische Montagnards heeft de Vietnamese overheid de de bewegingsvrijheid van Bisschop Michael Hoang Duc Oanh sterk...
20101229vietnam01

Na een golf van bekeringen tot het Katholicisme onder etnische Montagnards heeft de Vietnamese overheid de bewegingsvrijheid van Bisschop Michael Hoang Duc Oanh sterk ingeperkt. Hij zou zelfs op Eerste Kerstdag geen Eucharistie hebben mogen vieren.

Bisschop Michael Hoang Duc Oanh bleek op Eerste Kerstdag niet bij zijn gelovigen in het dorp Son Lang in de provincie K"Bang te mogen zijn om de Heilige Mis op te dragen. Toch was zijn bezoek tevoren goed geregeld en waren de verantwoordelijke ambtenaren geïnformeerd.
In een pastorale brief zegt de Bisschop dat hij de autoriteiten om toestemming had gevraagd om zonder belemmeringen zijn pastorale taken als Herder te kunnen uitvoeren. "Autoriteiten op verschillende niveaus verzekerden mij dat het kon", schrijft hij.

"Een Mis voor elk gezin"

Echter, op Eerste Kerstdag om 10.00 uur werd mgr. Hoang in Son Lang geconfronteerd met lokale ambtenaren, ondersteund door de politie en milities, die hem het recht ontzegden de Mis te vieren. "Als u de Mis te vieren kunt u dat doen, maar niet voor iedereen hier. Je moet naar elk gezin afzonderlijk en elke Mis mag niet langer duren dan een uur", kreeg hij te horen. De Bisschop gaf de verzamelde gelovigen de zegen en verklaarde dat de Eucharistieviering niet door kon gaan, mogelijk uit protest.

Golf van bekeringen

Bisschop Michael Hoang heeft geschiedenis geschreven in het bisdom: in 2008 werden 30.000 Montagnards Katholiek, voor komend jaar bereiden zich 20.000 mensen voor op opname in de Kerk.

Die golf van bekeringen is de overheid ook opgevallen. Niet uitgesloten is dat de lokale ambtenaren daar een stokje voor hebben willen steken.

 

Bron: Catholic Culture