Bisschop: geen vervolging van christenen in Vietnam

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Volgens de Vietnamese bisschop Paul Van Bui Doc is er geen sprake van christenvervolging in zijn land. Maar wat zegt zijn opstelling eigenlijk?
vietnam-9-10-2009-10-18-32

Volgens de Vietnamese bisschop Paul Van Bui Doc is er geen sprake van christenvervolging in zijn land. Maar wat zegt zijn opstelling eigenlijk?

"Er zijn zeker problemen en crises", zegt de leider van het Zuid-Vietnamese bisdom My Tho in een interview met KNA in Bonn. "Maar ik zou in geen geval van vervolging van christenen spreken. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid." Het is zelfs schadelijk voor de Kerk om te spreken van vervolging. "Dergelijke termen vergroten slechts de spanningen en verhinderen vooruitgang. "

Volgens mgr. Doc zijn er in de betrekkingen met de staat al enige verbeteringen. De regering van Vietnam is zeer ontvankelijk en erkent de bijdrage die de Kerk zou kunnen leveren aan de sociale sector. Ondanks enkele negatieve krantenkoppen is er een algemeen positieve trend waar te nemen. In vergelijking met andere communistische landen als China, Noord-Korea, Cuba en Laos is de situatie van de Kerk in Vietnam veel beter.

Als voorbeeld noemt mgr. Doc onder meer de erkenning van Caritas Vietnam door de overheid. "Dat zou vroeger ondenkbaar zijn geweest." De bisschop noemt verder de voortzetting van de gesprekken de enige weg om de situatie van de Kerk op de lange termijn te verbeteren.

Met het oog op een mogelijk bezoek van paus Benedictus XVI in Vietnam, zegt mgr. Doc dat een dergelijke reis enorm positieve uitwerkingen kan hebben. Het zou de openheid van Vietnam versterken. De bisschop verwijst naar twee jubilea van kerken in zijn land dit jaar. "We zouden blij zijn als Benedictus XVI ter afsluiting van de feesten in januari 2011 naar Vietnam komt."

Bron: KNA