"Bisschop dankzij uw steun"

maandag, 14 maart 2016
Nieuws
“Vandaag ben ik bisschop – studeren kon ik dankzij de weldoeners van Kerk in Nood”
ACN-20140922-13639

Door Marta Petrosillo

Soms blijkt een kleine financiële bijdrage een waardevolle investering te zijn voor de toekomst van de universele Kerk. Dat is zeker het geval met de studiebeurzen en de toelages die Kerk in Nood schenkt aan religieuzen en priesters van over geheel de wereld om in Europa te komen studeren en hier hun vorming te komen vervolledigen.

Mgr. Bernadito Auza
Deze toelagen, die Kerk in Nood al tientallen jaren toekent, zijn van grote betekenis, niet alleen voor de honderden studenten die er elk jaar van profiteren, maar ook voor de Kerk in hun landen van herkomst en in de missiegebieden. Het is ook niet ongebruikelijk dat één van die voormalige beursstudenten later bisschop wordt of vertegenwoordiger wordt van de Heilige Stoel. Neem bijvoorbeeld Mgr. Bernadito Auza, hij is vandaag permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in New York; hij kon in de jaren tachtig, dankzij een beurs van Kerk in Nood, een doctoraatstitel behalen in theologie aan de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino. “Ik zal nooit ophouden mijn dankbaarheid aan Kerk in Nood te blijven getuigen voor deze belangrijke steun, want het heeft me toegelaten een uitstekende opleiding te genieten en op die wijze de Kerk beter te dienen”, schreef deze Filipijnse bisschop ons.

Mgr. Zbignevs Stankevics van Riga in Litouwen
Aartsbisschop Mgr. Zbignevs Stankevics van Riga in Litouwen is een andere kerkleider die zijn voordeel heeft gehaald uit een beurs van Kerk in Nood. Hij werd in 1955 geboren in het kleine Poolse dorpje, Lejasciems, en studeerde van 2002 tot 2008 aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waar hij een doctorstitel theologie behaalde. “Wat ik leerde dankzij Kerk in Nood, maakte het me mogelijk om op mijn beurt veel andere studenten op te leiden als lector aan het grootseminarie van Riga. Vandaag wil ik graag aan priesters en religieuzen van mijn bisdom dezelfde kansen bieden. Zonder goed opgeleide lectors krijgen we geen goede priesters, met de nodige bagage om de uitdagingen van vandaag aan te gaan”, vertelde de aartsbisschop ons.

Mgr. Vincent Harolimana van Ruhengeri
Ook de huidige bisschop van Ruhengeri in Rwanda, Mgr. Vincent Harolimana, is een voormalig student van Kerk in Nood. “Onmiddellijk na het behalen van mijn doctoraat in moraaltheologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana, werd ik benoemd tot rector van het kleinseminarie in Nyundo. De beurs die ik van Kerk in Nood ontving, heeft de universele Kerk verrijkt. Veel van de seminaristen aan wie ik les gaf zijn priester geworden. Laten we God prijzen om alles wat ik heb kunnen doen dankzij mijn nederig dienstwerk! Ik wil graag de weldoeners van Kerk in Nood bedanken die me blijven steunen in mijn bisschoppelijke taken. Onlangs nog is één van mijn priesters erin geslaagd zijn doctoraatstitel te behalen aan de KU Leuven in België”, schrijft bisschop Vincent in een brief aan Kerk in Nood.

Dankzij uw steun is Kerk in Nood erin geslaagd 11.075 seminaristen wereldwijd te helpen in 2015. Helpt u ook mee in 2016?