Bisdom Hong Kong kiest partij voor demonstranten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De regering van Hong Kong moet de persoonlijke veiligheid van haar medeburgers als hoogste prioriteit nemen, "het gebruik van geweld stoppen en proberen te luisteren naar de jongeren". Deze onmiddellijke oproep deed de bisschop van Hong Kong, kardinaal Jo
20140930Hongkong01

De regering van Hong Kong moet de persoonlijke veiligheid van haar medeburgers als hoogste prioriteit nemen, "het gebruik van geweld stoppen en proberen te luisteren naar de jongeren". Deze onmiddellijke oproep deed de bisschop van Hong Kong, kardinaal John Ton Hon. De verklaring van de kardinaal werd gistermorgen gepubliceerd naar aanleiding van gewelddadige onlusten in het centrum van de stad van de afgelopen dagen. Hoewel de katholieke Kerk in Hong Kong voortdurend heeft opgeroepen tot kalmte en dialoog, heeft ze nu haar steun gegeven aan de eis van de mensen voor democratie. Al In juli 2013 gaf het bisdom een uitvoerig document uit waarin het zich uitspreekt voor algemeen stemrecht bij de verkiezing van de politiek leider in 2017.

"De regering" en al diegenen die een rol spelen in democratische hervormingen in Hong Kong, "moeten onmiddellijk beginnen met een open en eerlijke dialoog tussen de partijen. Doel moet een echte democratie zijn in het gebied door middel van algemene verkiezingen. Als dat niet gebeurt is ongehoorzaamheid gerechtvaardigd," schreven de bisschoppen in een kerkelijk blad.In hun verklaring verwezen ze naar de Sociale doctrine in Gaudiun et Spes en naar de Universele Verklaring van de rechten van de Mens van de VN. "Als u niet reageert op het volgens de regels gedane verzoek, is het terecht dat men andere straten verkiest," waarschuwde het bisdom toen al.

Blijkbaar is de organisatie Occupy Central een vorm van de ongehoorzaamheid waartoe de bisschoppen hebben opgeroepen. Ook volgens de Katechismus van de Katholieke Kerk hebben burgers "het recht, en soms de plicht" kritiek uit te oefenen op wat de waardigheid van de menselijke persoon en het goed van de gemeenschap schaadt. Een van de meest betrokken figuren die achter de eisen van de democratische beweging Occupy Central staat, is de emeritus bisschop, kardinaal Joseph Zen Ze-kiun. Na een mars om mensen aan te zetten tot deelname aan het referendum voor democratie en diverse toespraken over het kiessysteem "een man, een stem" bevindt de prelaat zich nu te midden van protesterende jongeren in het centrum van het financiële district van Hong Kong. Met een groep katholieken sprak hij hier ook een gebed uit.

"Gezien de betreurenswaardige gebeurtenissen in Central, Admiralty en Wanchai afgelopen dagen, dring ik er met alle respect op aan dat de regering van Hong Kong de veiligheid van de burgers als haar hoogte prioriteit kiest. Temper uw geweld en luister naar de stem van de jonge generatie en burgers uit alle lagen van de bevoking," schrijft kardinaal mgr. Ton Hon. "Ook is het mijn oprechte wens dat allen die hun ongenoegen willen laten horen de nodig kalmte in acht nemen. Waar een wil is, is een weg. Als Christenen geloven wij dat met God als haar schepper de wereld ons altijd hoop kan bieden. Daarbij zou ik alle Christenen willen vragen door te gaan met bidden voor verzoening tussen de strijdende partijen in Hong Kong en voor de vrede en het welzijn van onze gemeenschap.

Bron: AsiaNews

Foto: pracadesales.wordpress.com