Bijdrage voor 45 toekomstige priesters in Cúcuta, Colombia

Project
Het bisdom Cúcuta ligt in het verre Noord-Oosten van Colombia op de grens met Venezuela. Er was dit jaar een speciale reden om feest te vieren, daar het plaatselijke diocesane seminarie 30 jaar geleden werd opgericht.
ACN-20160707co43243

Project in Colombia
De rector van het seminarie, pater José Abel Sierra Parra, schreef aan Kerk in Nood "Wij danken de Heer dat Hij ons gedurende al die jaren gezegend heeft met talrijke roepingen en ook met personen en instellingen, die ons zowel geestelijk als materieel gesteund hebben".

De Heer aan het altaar dienen
Momenteel zijn er 49 jonge mannen in opleiding in het seminarie, om eens, als priester, de Heer aan het altaar te dienen. De meesten van hen komen uit arme gezinnen, die bijna geen materiële mogelijkheden hebben om hun zonen te helpen op deze weg. Daarom heeft het seminarie de hulp van buitenstaanders nodig om de opleiding van deze toekomstige priesters te kunnen bekostigen.

Stimuleren van roepingen
Ook voor de nieuwe bisschop Victor Manuel Ochoa Cadavid is het een innige wens dat deze jonge mannen ondersteund en geholpen worden bij hun roeping. Hij kent het seminarie heel goed en wil nog meer dan voorheen, dat priesterroepingen in zijn bisdom worden aangemoedigd.

Gebed voor weldoeners
En zo wendde hij zich tot Kerk in Nood om een bijdrage te vragen voor de opleiding van zijn seminaristen en wij hebben hem 12.250 euro beloofd voor dit jaar, zodat geen enkele priesterlijke roeping verloren hoeft te gaan door gebrek aan geld. Alle seminaristen in Cucúta bidden regelmatig voor alle weldoeners die hen helpen op hun weg naar het priesterschap.

Projectcode: 214-04-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk te maken.
Foto: Kerk in Nood