“Bidt voor de ontvoerden en ontvoerders”

woensdag, 12 augustus 2015
Nieuws
In Syrië heerst na de ontvoering van tientallen christenen door de terroristische groep Islamitische Staat grote ongerustheid. “We weten niet wat ‘IS’ van plan is met de ontvoerden,” verklaart pater Jihad Youssef, lid van een lokale Syrisch-Katholieke klo
20100308_001

Onduidelijkheid
De Syrische stad Al Qaryatayn bij Homs werd vorige week donderdag door de terroristische organisatie IS ingenomen. Zij namen grote groepen Christenen en moslims gevangen. “Wil IS onderhandelen en de mensen vrijlaten of is ze van plan hen om te brengen? We weten het niet. Meestal geven ze aan de Christenen de keuze uit drie mogelijkheden: de Jyzya – een hoofdelijke belasting – betalen, bekeren tot de Islam of vertrekken uit het IS-gebied. De laatste mogelijkheid werd duidelijk niet geboden, want dan zouden de christenen zijn vertrokken.” *

Volgens pater Jihad is het niet duidelijk hoeveel Christenen zich in handen van IS bevinden. “Berichten dat het om ongeveer 160 mensen zou gaan, klinken realistisch. Dit is ongeveer het aantal Christenen dat in Al Qaryatayn tot het laatst is achtergebleven. Maar we weten niet of alle achtergebleven christenen gevangen zijn genomen of dat sommigen zijn ondergedoken. Eind vorige week is het aan ongeveer 30 christenen gelukt de stad te ontvluchten. Sommigen zijn schaapherders en zij kennen de streek. Zij vluchtten naar Homs.” Hij voegt eraan toe dat de Syrisch-Orthodoxe en de Syrisch-Katholieke bisschoppen van Homs via contactpersonen vrijlating van de gevangenen proberen te verkrijgen.

Een ontvoerde medepater
Pater Jihad behoort tot de katholieke orde Mar Musa, die een klooster in Al Qaryatayn heeft. “We hebben nog steeds enkele leken in dienst. Een van hen liet onlangs via Whatsapp weten dat zij in goede doen waren en dat IS ons klooster, Mar Elian, nog niet had bezet. Maar nu hebben we geen enkel contact meer met de plaats, zelfs niet per telefoon.” Eind mei werden pater Jacques Mourad – een medebroeder van pater Jihad – en een diaken ontvoerd in de plaats. “We hebben geen idee hoe het met hem gaat en waar hij verblijft,” zegt pater Jihad. “We hebben gedaan wat we konden. We weten niet of de gebeurtenissen in Al Qarayatayn van invloed zijn op zijn situatie. Als voor alle gegijzelden vrijlating kan worden geregeld, kunnen pater Jacques en deken Boutros daar wellicht ook bij worden betrokken.”

Dialoog en vrede
Volgens de priester werd pater Jacques ontvoerd omdat hij zich inzette voor dialoog en vreedzaam samenleven tussen Christenen en moslims. “Hij zette zich actief in voor mensen met oorlogstrauma’s. Vooral werkte hij aan wederopbouwprojecten van verwoeste woningen zodat mensen weer naar hun huizen konden terugkeren. Daarnaast hield hij zich bezig met psychologische steun aan mensen in oorlogsomstandigheden en andere vormen van humanitaire noodhulp. Jarenlang bouwde hij bruggen tussen de geloven. Dit heeft zijn waarde nu in de oorlog bewezen.” Kerk in Nood heeft jarenlang steun geboden aan dit werk van pater Jacques.

Pater Jihad onderstreepte zijn grote zorg in Syrië over de ontvoeringen. Vooral onder de Christenen in de omgeving van Al Qarytayn is de vrees groot. “Velen denken er over hun huizen te verlaten of zelfs helemaal uit het land te trekken. De angst grijpt om zich heen.” Hij is dankbaar voor de hulp die Kerk in Nood verleent. “Kerk in Nood heeft ontzettend veel voor ons gedaan, vooral in Al Qaryatayn. We danken de weldoeners van ganser harte. In het bijzonder vragen wij u nu om te bidden voor onze ontvoerde broeders en de gegijzelden in Al Qaryatayn. Moge God de harten van de ontvoerders beroeren zodat zij genade tonen met hun gevangenen.”

* Volgens de meest recente berichten is een deel van de gegijzelden, vooral ouderen, inmiddels vrijgelaten door IS. Over het lot van anderen is weinig bekend.

Kerk in Nood is bijzonder actief in het Midden Oosten. Sinds 2011 is voor meer dan twaalf miljoen euro hulp geboden aan de christenen in Syrië en Irak. Onlangs heeft Kerk in Nood meer dan twee miljoen euro uitgetrokken voor humanitaire hulp in Syrië.