Bibliotheek seminarie Huacho (Peru)

Project
ACN-20150731pr28439

Project in Peru
De Katholieke Kerk in Peru heeft dringend behoefte aan meer priesters. Weliswaar noemt 88% van de bevolking zich katholiek, maar velen praktiseren niet, omdat er te weinig priesters zijn om de gelovigen te bedienen.

Goede vruchten
Toch is er wel reden tot vreugde, want het aantal roepingen stijgt. Het bisdom Huacho heeft bijvoorbeeld in 2011 een seminarie geopend, waar zich elk jaar meer jonge mannen erop voor bereiden om ooit als priester op het altaar te staan. Het bisdom voert tegelijkertijd een zeer actief roepingenpastoraat, die goede vruchten voortbrengt: momenteel worden er bijna 60 seminaristen opgeleid. Daarbij hebben zich ook 20 leken gevoegd, die zich voorbereiden op een kerkelijk dienstwerk.

Een goed voorziene bibliotheek
Kerk in Nood heeft in het verleden regelmatig de opleiding van seminaristen ondersteund. Een seminarie heeft echter ook een goed voorziene bibliotheek nodig, om een goede opleiding te garanderen. Daarom heeft de rector, Eberth Carranza Segura, zich deze keer met het volgende verzoek tot Kerk in Nood gericht. Hij heeft een lange lijst met boeken opgesteld, die in de bibliotheek nog ontbreken. Wij helpen met 6.970 Euro.

Projectcode: 234-08-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/