Bezinningstijd voor leraren (Papoea-Nieuw-Guinea)

Project
De westelijke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea is een uitgestrekt, maar bijna niet- ontsloten gebied zo groot als Portugal. Het grenst aan het Indonesische deel van Papoea en loopt langs de kust richting het Noorden.
20111109Papoea-Nieuw-Guinea001

De westelijke provincie van Papoea-Nieuw-Guinea is een uitgestrekt, maar bijna niet- ontsloten gebied zo groot als Portugal. Het grenst aan het Indonesische deel van Papoea en loopt langs de kust richting het Noorden. De inheemse bevolking woont in kleine dorpen onder de meest eenvoudige omstandigheden. Het zijn Melanesiërs, de meesten zijn boeren of vissers. Ongeveer een vierde van de 170.000 inwoners is katholiek. Hoewel deze westelijke provincie rijk aan bodemschatten is, geldt zij toch als een van de armste van het land. Er zijn bijna geen verharde wegen. De enige levensader en belangrijkste vervoersroute is de 1.100 kilometer lange rivier de Fly.

 

Deze waterweg wordt ook gebruikt door de leraren die op de scholen van het bisdom Daru-Kiunga lesgeven. Hun arbeidsomstandigheden zijn zwaar: na een boottocht bereiken zij hun scholieren vaak pas na lange voettochten over moeilijk begaanbaar terrein. Jaren geleden al hebben zij wat de gelovigen van het diocees verwachten als volgt geformuleerd: "Wij zouden willen dat onze kerk een afbeelding is van het Rijk Gods waarvan Jezus heeft gesproken, waar allen elkaar liefhebben zoals de Vader, de Zoon en de H. Geest elkaar liefhebben."

 

Zeer belangrijke aandachtspunten van de zielzorg in het bisdom zijn de vorming en geestelijke begeleiding. Daarvoor werd apart een pastoraal plan opgesteld. In 2011 kreeg dat plan het motto: "Gezamenlijk onderweg". Voor 2012 werd het woord "solidariteit" gekozen als leidend principe. Ook aan de vervolgopleiding van de leraren hecht het bisdom grote waarde. Zo schrijft Zuster Marilyn Akonoh van het Bisschoppelijk Bureau voor christelijke opvoeding in Kiunga aan de internationale hulporganisatie "Kerk in Nood": "De zielzorg voor de leraren weerspiegelt zich in de vooruitgang die de leerlingen maken."

 

Deze zuster en haar opvolgster, zuster Imelda Ruasoi, organiseren retraites voor meer dan 150 leraren en leraressen. Onder de organisatie valt ook de bekostiging van de dure vervoerskosten. De cursussen moeten de deelnemers helpen hun beroepsactiviteit te zien als dienstverlening. "Zij kunnen in Christus, die leraar, leider en nederige dienaar tegelijk was, een voorbeeld ontdekken voor hun eigen handelen", zo schrijft zuster Marilyn. "Kerk in Nood" ondersteunt dit initiatief met een bedrag van 12.000 euro.

 

Projectcode: 512-07-49

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.