Bezinningsbijeenkomst katholieke priesters in Pakistan

Project
Er leven in de 'Islamitische Republiek Pakistan' ongeveer 190 miljoen mensen. De bevolking neemt snel zeer sterk toe. Hoewel het land 1, 2 miljoen katholieken telt, vormen zij slechts een kleine minderheid.
20100311pak013

Er leven in de ‘Islamitische Republiek Pakistan’ ongeveer 190 miljoen mensen. De bevolking neemt snel zeer sterk toe. Hoewel het land 1, 2 miljoen katholieken telt, vormen zij slechts een kleine minderheid. De iets meer dan 300 priesters van het land moeten soms reusachtige gebieden bedienen. Daarbij komt dat zij enorme problemen hebben op te lossen: de bedreiging door extremisten neemt steeds meer toe, christenen vallen ten offer aan geweld en valse verwijten dat zij zich aan blasfemie zouden hebben schuldig gemaakt, maar ook staan zij onder gewone omstandigheden vaak aan vijandschap en discriminatie bloot.

Bij elke noodsituatie wordt er om hulp gevraagd

De meeste van hen bevinden zich op de onderste trap van de sociale ladder. Van de priesters wordt niet alleen zielzorg en geestelijke steun verwacht, maar bij elke noodsituatie wordt hun hulp gevraagd. Als er een landarbeider sterft, die als lijfeigene voor een grootgrondbezitter werkte, dan staat de weduwe met haar kinderen soms plotseling op straat, omdat de "Landlord" haar heeft weggejaagd. Natuurlijk vraagt zij de priester om hulp, en dat doen ook de ouders van zieke kinderen, de slachtoffers van geweldaanslagen en alle wanhopigen en noodlijdenden.

Overal heerst angst
Daar komt nog bij dat de priesters zelf voortdurend in spanning leven. De meeste van hen hebben al driegende telefoontjes of dreigbrieven ontvangen, en zelfs de bisschoppen krijgen brieven, waarin van hen wordt geëist dat zij zich tot de islam bekeren. Bovendien verklaren zij bijna allemaal dat hun telefoons worden afgeluisterd en dat zij vreemde telefoontjes ontvangen, waarbij zich bijvoorbeeld iemand meldt, die zegt een moslim te zijn die christen wil worden. Als de priester dan ook maar één verkeerd woord zegt, kan hij heel ernstig in de problemen raken. Overal heerst angst. Een andere priester schrijft, dat hij werd bedreigd toen invloedrijke mannen uit de bevolkingsgroep van de Belutsi een stuk terrein naast een katholieke school hadden bezet. De priester probeerde daaraan iets te doen, en wendde zich tot de regering. Toen ontving hij dreigbrieven en telefoontjes met de boodschap: "Als je de Mis leest, jagen we je met een bom de lucht in!". Hij kreeg weliswaar politiebescherming, maar ook nu nog, enkele jaren later, is hij voortdurend bang, bijvoorbeeld als een bromfiets zijn auto te dicht nadert. Andere priesters werden bedreigd, omdat zij zich wilden inzetten voor de slachtoffers van onrechtvaardigheid en vervolging. Een van hen vertelt: "Ik ben niet bang om de waarheid te zeggen. Op een dag ga ik toch dood. Als ik wegens zo’n situatie zou sterven, ervaar ik diepe vrede. In deze samenleving heeft de priester de profetische taak om de waarheid te spreken."

 

Martelaren van de wereldkerk
Pastoor Emmanuel Parvez heeft dreigtelefoontjes gehad, omdat hij een neef is van de op 2 maart 2011 vermoorde minister voor minderheden, Shahbaz Bhatti. De 42jarige katholieke politicus werd vlakbij zijn huis in zijn auto door gemaskerde mannen met machinegeweersalvo’s gedood. Een Talibangroepering eiste de aanslag op. Hij stierf door zijn actieve verzet tegen de blasfemiewet. De Pakistaanse Bisschoppenconferentie heeft al drie weken na de moord een officieel verzoek gericht tot het Vaticaan om hem op de lijst van "Martelaren van de Wereldkerk" op te nemen. Veel leden van zijn familie werden na de aanslag bedreigd en hebben het land verlaten, maar pastoor Emmanuel Parvez zelf blijft bij zijn parochiegemeenschap, want hij zegt: "Het is beter een martelaar te zijn dan een vluchteling."

 

Bezinnings- en ontmoetingsdagen
Gezien deze problemen zou de Pakistaanse bisschoppenconferentie heel graag willen dat de priesters elkaar regelmatig ontmoeten om de geest van broederschap onder elkaar te versterken, met elkaar van gedachten te wisselen, zich theologisch verder te ontwikkelen en een nieuwe impuls te krijgen voor hun eigen geestelijk leven, om dan weer gesterkt terug te keren naar hun gemeenschappen. Eigenlijk is de bedoeling dat om de vijf jaar alle priesters uit heel Pakistan bij elkaar komen voor gezamenlijke bezinnings- en ontmoetingsdagen. Dit was niet altijd mogelijk, maar dit jaar zullen alle priesters van het land toch weer bij elkaar komen. Zij brengen vijf dagen met elkaar door, zullen samen bidden, naar lezingen luisteren en hun ervaringen uitwisselen. Veel van de priesters echter, die in dit enorme land werken, moeten een hele lange reis maken, die met hoge kosten gepaard gaat. Bovendien moeten al die priesters ergens worden ondergebracht en worden gevoed. Als je ervan uitgaat dat een deel van de priesters door ouderdom, ziekte of om andere redenen, verhinderd is te komen, moet erop worden gerekend dat ongeveer 220 priesters aan het vijfdaagse ontmoeting zullen deelnemen. De Pakistaanse bisschoppenconferentie heeft daarom Kerk in Nood om steun verzocht en Kerk in Nood heeft 17.000 euro toegezegd. Dat is gemiddeld 77 euro per priester – een klein bedrag, dat voor een priester echter een bron van kracht ontsluit, die hem weer zal sterken om zijn zware dienstwerk en zijn levensopdracht te kunnen vervullen.

 

Projectcode: 328-04-79

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/