Bewustwordingsprogramma voor jongeren in Congo

Project
Al vanaf het jaar 2000 loopt het AIDS-bewustwordingsprogramma van ASESI (Aru Service Sida) op scholen, in kerken, onder groepen van de Katholieke Aktie en onder katholieke bewegingen van het bisdom Mahagi-Nioka in het noordoosten van Congo..
ACN-20140222-05552


Al vanaf het jaar 2000 loopt het AIDS-bewustwordingsprogramma van ASESI (Aru Service Sida) op scholen, in kerken, onder groepen van de Katholieke Aktie en onder katholieke bewegingen van het bisdom Mahagi-Nioka in het noordoosten van Congo. Pater Ivo Wellens, behorende tot de Witte Paters probeert jongeren begrip bij te brengen van seksualiteit vanuit een christelijke perspectief. Hij gebruikt daarbij het materiaal van de internationale ‘Jeunesse Vivante-beweging.’

Deze beweging werd opgericht in Uganda door een religieuze zuster, werkzaam als arts, in samenwerking met een Franse missionaris. Een keer per maand komend de jongeren op een zondagochtend bij elkaar om te spreken over hun zorgen en interesses met de groepsleider. Vanwege het nadrukkelijke christelijke karakter van het programma heeft pater Wellens tot nu toe weinig ondersteuning voor zijn werk kunnen vinden. Hij heeft zich daarom tot Kerk in Nood voor hulp gewend. Wij hebben hem € 5000,00 toegezegd.

Helpt u mee?

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/