Betere bescherming van vervolgde kerken in Egypte nodig

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Naar aanleiding van het recente geweld tegen christenen in Egypte, heeft de internationale kerkelijke charitatieve organisatie Kerk in Nood een beroep op christenen over de gehele wereld...
20110111Egypte

Naar aanleiding van het recente geweld tegen christenen in Egypte, heeft de internationale kerkelijke charitatieve organisatie Kerk in Nood een beroep op christenen over de gehele wereld gedaan om krachtig steun te verlenen aan hun vervolgde broeders en zusters. De internationale voorzitter van Kerk in Nood, pater Joaquin Alliende, herinnerde aan de woorden van paus Benedictus XVI op Tweede Kerstdag 2010: "onze wereld staat nog steeds in het teken van geweld, vooral tegen de leerlingen van Christus". Pater Alliende voegde daar aan toe: "Laten we onze broeders en zusters in deze moeilijke tijden niet aan hun lot overlaten. We moeten hen met onze daden en met ons gebed helpen. Laten wij bijdragen aan een wereld gebaseerd op verzoening en dialoog en niet op geweld en haat". Sinds haar stichting heeft KIN zich ingezet voor de hulp aan de vervolgde Kerk, door haar pastorale werk te steunen en onderwijs, dialoog en verzoening te bevorderen.

Kerk in Nood heeft tevens al jarenlang praktische hulp aan de christenen van Egypte geboden. Bijvoorbeeld via de Association of Upper Egypt for Education and Development (AUEED) in Kairo. Deze organisatie, die in 1940 werd gesticht door de pater Jezuïet Henry Ayrout, draagt de verantwoordelijkheid voor 35 scholen "ruwweg 20% van alle katholieke scholen in het land. Opvallend bij deze AUEED scholen is dat zij te vinden zijn in enkele van de armste steden en dorpen in Boven Egypte. Naast onderwijs in gewone vakken als rekenen, besteden zij aandacht aan menselijke en geestelijke waarden zoals openheid, solidariteit en verantwoordelijkheid. De AUEED centra bieden ook gezondheidsprogramma’s, voorzien in microkrediet en steunen gezinnen en de ontwikkeling van vrouwen.

Kerk in Nood werd in 1947 gesticht door pater Werenfried van Straaten , een Nederlandse Norbertijnse geestelijke, geboren in 1913 in Mijdrecht bij Amsterdam. Zijn eerste programma richtte zich op de noodlijdende burgerbevolking in naoorlogs Duitsland. Het programma was uitdrukkelijk bedoeld als een daad van verzoening jegens de gewezen oorlogsvijanden Later verleende hij ook hulp aan vervolgde christenen in Oost Europa, en vervolgens in heel de wereld. Pater Werenfried stierf in 2003 in Königstein bij Frankfurt in Duitsland, waar het internationale hoofdkantoor van Kerk in Nood nog steeds is gevestigd.

Als voorheen, zet Kerk in Nood zich in voor verzoening en vreedzaam samenleven in de gehele wereld, via steun aan vele pastorale projecten. Daaronder vallen opvang van jonge mensen, gezinnen en ouderen, de opleiding van priesters en religieuzen, de uitgave van religieuze literatuur, het opknappen van kerken en pastorale instellingen alsmede financiering van vervoer voor pastorale werkers, variërend van boten, motorfietsen, fietsen, auto’s, vrachtwagen en zelfs ezels en paarden.