Bestaanshulp voor 35 kloosterzusters Oekraïne

Project
De 35 Grieks-katholieke kloosterzusters uit Kiev leveren schitterend en waardevol werk in een land dat het geloof herontdekt.
ACN-20170706-57792

De zusters behoren tot zes verschillende religieuze orden en zijn op talrijke uiteenlopende domeinen actief. Zo bereiden ze kinderen voor op de eerste communie en de biecht, leiden ze kerkkoren en staan ze in voor de versiering en de netheid van de diverse parochiekerken. Daarnaast onderwijzen ze het geloof aan kinderen, jongeren en volwassenen, leiden ze Bijbelkringen en organiseren ze bezinningsdagen voor jonge meisjes en volwassenen en zomerkampen voor kinderen. Bovendien bezoeken ze zieke en oude mensen bij hen thuis of in ziekenhuizen om hen te troosten en samen met hen te bidden. Enkele van de zusters verzorgen ook de huishoudelijke taken in het priesterseminarie. 

De zusters verrichten enorm belangrijk werk, want vele mensen in Oekraïne voelen een innerlijke leegte. In de Sovjetperiode was het geloof verboden. Nu zijn de mensen op zoek naar God en willen ze een diepere kennis verwerven van het geloof. Sommige ouders willen hun kinderen wel religieus opvoeden, maar het ontbreekt hen aan de nodige kennis om dit te doen. Zowel bisschoppen, priesters als kloosterbroeders en –zusters wijzen erop dat het verlangen naar God steeds meer toeneemt en dat de mensen reikhalzend uitkijken naar echte catechese en pastorale begeleiding. 

Om het werk van de kloosterzusters te ondersteunen, hopen wij per zuster €150 te kunnen geven als bijdrage in hun levensonderhoud. Helpt u mee? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van 438-05-39 Oekraïne. Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.