Bestaanshulp 33 zusters in Pando (Bolivia)

Project
Het apostolische vicariaat van Pando in het noorden van Bolivia ligt in het laagland van de bedding van de rivier de Amazone. Omdat het gebied zo afgelegen en geïsoleerd in het regenwoud ligt, is het heel dun bevolkt....
20090603bolivia003

Het apostolische vicariaat van Pando in het noorden van Bolivia ligt in het laagland van de bedding van de rivier de Amazone. Omdat het gebied zo afgelegen en geïsoleerd in het regenwoud ligt, is het heel dun bevolkt. De belangrijkste vervoersroutes zijn de bevaarbare rivieren, en de enige weg die het gebied met de rest van het land verbindt, is in het regenseizoen soms onbegaanbaar. Dit is de situatie waarin de 33 vrouwelijke religieuzen van het vicariaat leven en hun apostolaat uitoefenen.

Bisschop Luis M Casey, de apostolische vicaris van Pando, noemt hen "de ruggengraat van het werk dat de Kerk hier doet". De zusters zorgen voor bijna alles, zij bereiden de kinderen voor op hun eerste H. Communie, de jongeren op hun Vormsel, zij ondersteunen de ouderen, moeders en kinderen en de armen met medische zorg en ze helpen veel inheemse mensen die geen papieren bezitten met het verkrijgen van doop- en geboortebewijzen, identiteitspapieren, enz. Dit is uiterst belangrijk werk omdat mensen zonder papieren hier praktisch niet bestaan en op geen enkel recht aanspraak kunnen maken. Een aantal van de zusters bezoekt ook de gevangenissen en verstrekt medicijnen aan de gevangenen en andere levensbehoeften. Eén zuster is verantwoordelijk voor de katholieke scholen in het gebied, terwijl weer een andere zuster cursussen voor volwassenen organiseert.

Mgr. Casey schrijft: "Kerk in Nood is tot nu toe de enige organisatie die ons op dit terrein helpt. De financiële steun voor het werk van de zusters is de grootste post in onze begroting. Wij weten niet tot wie anders we ons zouden moeten wenden, dus elke steun die u ons kunt bieden om hen te helpen is heel erg welkom. Ik wil u bedanken dat u onze nood in overweging wilt nemen en ik bid elke dag voor "Kerk in Nood" en de gulle weldoeners die ertoe bijdragen dat de zware taak die op ons rust om hier ons apostolaat te volbrengen, wat lichter wordt."

"Kerk in Nood" helpt deze zusters elk jaar en voor 2012 sturen we de bisschop 7000 euro.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat "Kerk in Nood" doet. Tenzij u anders aangeeft, wordt uw gift aan dit of een ander soortgelijk project besteed, dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode: 211-05-39