Bestaanshulp 243 kloosterzusters in de ouderenzorg in Bolivia en Peru

Project
en PeruVoor de duizenden ouderen die van anderen afhankelijk zijn geworden zijn de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, "De kleine zusters van de oudere hulpbehoevenden" een ware zegen.
20120724peru010

Voor de duizenden ouderen die van anderen afhankelijk zijn geworden zijn de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, "De kleine zusters van de oudere hulpbehoevenden" een ware zegen. In Bolivia en Peru alleen al zorgen 243 Hermanitas voor bijna 2400 hulpbehoevenden in 17 verschillende verzorgingshuizen.

De congregatie werd rond het einde van de 19e eeuw gesticht door de Spaanse priester, Saturnino López Novoa en de kloosterzuster, thans heilige Teresa van Jezus Jornet e Ibars, in de stad Barbastro in Noord Spanje. Tegenwoordig beheren zij niet minder dan 210 verzorgingshuizen in 17 verschillende landen, en verzorgen daar in totaal ongeveer 26.000 ouderen. In Spanje alleen zorgen de Hermanitas voor ten minste 15.300 ouderen, zieken en hulpbehoevenden, terwijl zij elders, naast Bolivia en Peru ook nog werken in verzorgingshuizen in Portugal, Duitsland, Italië, Mexico, Cuba, Puerto Rico, de Domincaanse Republiek, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentinië, Chili, Brazilië en Mozambique.

De zusters zijn echter afhankelijk van hulp van buitenaf om hun onbaatzuchtige zorg te kunnen verstrekken. In Bolivia en Peru kennen ze geen overheidssteun voor de ouderen. Daarom verrichten congregaties als de Hermanitas de los Ancianos Desamparados een onmisbare dienstverlening van levensbelang – vrijwillig en zonder enige vorm van regelmatige betaling. Sinds de zusters zich volledig wijden aan de verzorging en steun aan de ouderen, kunnen zij op geen enkele andere wijze meer een regelmatig inkomen verdienen. De giften die zij ontvangen helpen hen dus niet alleen in hun eigen onderhoud te voorzien, maar komen indirect ook de ouderen en zieken voor wie zij zorgen ten goede.

Zuster Miriam de la Santisima Trinidad, die samen met andere zusters in Lima werkt in de verzorging van 92 zieke en oudere mensen, schrijft: "Wij zien ons werk als een dienst aan de ouderen en zwakken en wij proberen het motto van onze stichteres in daden om te zetten, die ons opdroeg: "te zorgen voor hun lichamen om hun zielen te helen". De lichamelijke en medische zorg die zij verstrekken, wordt aangevuld met de geestelijke steun en het simpele menselijke medeleven en warmte die de zusters de oude mensen in de tehuizen geven.

"Kerk in Nood" helpt de zusters met een bijdrage van 10.000 euro, zodat zij hun werk van onbaatzuchtige dienstverlening kunnen voortzetten.

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal worden toegewezen aan dit of een soortgelijk project dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode : 298-05-39