Bedrukte Irakese christenen zien geen einde aan geweld

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een vooraanstaande bisschop zet uiteen dat Christenen in Irak van mening zijn dat "er geen toekomst" voor hen is, maar bevreesd zijn weg te vluchten vanwege onzekerheid en crises in de naburige landen. De Chaldese aartsbisschop Bashar Warda van Erb

Een vooraanstaande bisschop zet uiteen dat Christenen in Irak van mening zijn dat "er geen toekomst" voor hen is, maar bevreesd zijn weg te vluchten vanwege onzekerheid en crises in de naburige landen. De Chaldese aartsbisschop Bashar Warda van Erbil in het Koerdische noorden van Irak gaf aan hoe geschokt zijn mensen waren nadat een Orthodoxe Christen, vader van vier kinderen, Arakan Yacob, op 31 mei in de naburige stad Mosul was doodgeschoten. De moord op Yacob is de laatste in een serie aanslagen. Volgens aartsbisschop Warda zijn sinds 2002 meer dan 570 Christenen gedood in religieus en politiek gemotiveerd geweld.

In een interview met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, zei aartsbisschop Warda dat sinds de dood van Yacob een aantal gelovigen heeft gezegd te willen emigreren. Maar naar zijn zeggen was emigratie moeilijk vanwege de politiek crisis en onzekerheid in het aangrenzende Syrië en Turkije. Beide landen hebben opvang geboden aan vele duizenden Christenen die voor vervolging zijn gevlucht sinds 2003, toen religieus geweld plotseling opleefde na de omverwerping van het bewind van de Irakese dictator Saddam Hoessein. Sprekend vanuit Erbil, zei aarsbisschop Warda aan Kerk in Nood: "De laatste moord geeft voedsel aan het pessimistische gevoel dat er geen toekomst is. Wat we ook zeggen om te pogen de mensen ervan te overtuigen dat de zaken verbeteren, zij zeggen: kijk naar wat er gebeurt." Met het oog op de oplevende discussie over emigratie onder Irakese Christenen, vervolgde hij: "Zelfs de situatie in aangrenzend Turkije is niet zo goed en met wat er op het ogenblik gaande is in Syrië, is voor een gezin dat aan emigratie denkt het aantal keuzes beperkt." Maar hij weigerde neerslachtig te zijn. Naar zijn zeggen: "De boodschap van hoop is altijd aanwezig "het leven moet doorgaan "dat is de boodschap".

Maar aartsbisschop Warda heeft niettemin geen geheim gemaakt van het lijden van zijn mensen. Tijdens een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk en Ierland in maart voor de publicatie van het rapport van de Kerk in Nood ‘Persecuted and Forgotten?’ over Christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof, liet hij statistieken zien die aangeven dat sinds de jaren 1980 het aantal Christenen in Irak is geslonken van meer dan 1,4 miljoen naar slechts 150.000. Temidden van berichten dat honderdduizenden Irakese Christenen het land ontvluchten, gaf hij aan dat tussen 2006 en 2010 zeventien Irakese priesters en twee bisschoppen werden ontvoerd en vervolgens mishandeld of gemarteld door hun ontvoerders. Van hen werden een bisschop, vier priesters en drie subdiakens gedood. Voor het geweld is geen einde in zicht. Het is nu gebleken dat Yacob, de Christen uit Mosul die vorige week werd vermoord, het doelwit is geweest van twee eerdere kidnappogingen. Zijn dood kwam drie weken nadat op 16 mei het stoffelijk overschot van het ontvoeringslachtoffer Ashur Yacob Issa, 29, werd gevonden. De familie van Issa verklaarde niet in staat te zijn het bedrag van € 70.000 te betalen dat de ontvoerders als losgeld hadden geëist.

Als Katholieke hulporganisatie voor de vervolgde en lijdende Christenen, heeft Kerk in Nood prioriteit gegeven aan hulp voor Irak in overeenkomst met een richtlijn van Paus Benedictus XVI om de Kerk in het Midden-Oosten te helpen waar, naar hij zei, "zij wordt bedreigd in haar bestaan". Kerk in Nood heeft noodhulp verstrekt aan vluchtelingen in Irak, Jordanië en Turkije, voedselpakketten aan gevluchte Christenen in noord Irak, Misstipendia aan arme en vervolgde priesters, steun aan zusters en hulp voor seminaristen gevlucht naar het noorden van het land.

Met dank aan Kerk in Nood, zei aartsbisschop""Warda: "Het is bemoedigend te weten dat er mensen zijn die voor ons bidden".