Bedrieglijke rust in Mali

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"De islamisten wachten totdat de Fransen zich terugtrekken" - Christenen vermijden het noorden en oosten van dit West-Afrikaanse land
20130521_007_300

ACN, Königstein – Momenteel wonen er geen christenen meer in het noorden en oosten van Mali. Ongeveer 500 katholieken hebben de regio verlaten. Hoewel de Franse troepen de belangrijke steden zoals Kidal, Gao en Timboektoe onder controle hebben, kunnen pastoraal werkers, en mannen en vrouwen in religieuze orden niet terugkeren naar hun missieposten. Broer Wilfried Langer van de Orde van de Witte Paters en Germain Arama, priester en econoom van het bisdom van Mopti, hebben dit aangegeven tijdens een bezoek aan de internationale katholieke pastorale liefdadigheidsorganisatie "Kerk in Nood".

In de woorden van Broeder Wilfried Langer is de situatie in het noorden en oosten van Mali onduidelijk en misleidend: "De regering en het leger geven geen toestemming voor de terugkeer van pastoraal werkers en nonnen omdat één van de inkomstenbronnen van de islamisten gijzeling is. Miljoenen euro’s worden als losgeld geëist." Broeder Wilfried legde uit: "De leiders van de islamisten hebben zich over de grens terug getrokken in Algerije, Libië en Mauretanië. Ze wachten totdat de Fransen zich terugtrekken." Wilfried Langer, oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig, werkte als missionaris in Mali tussen 1963 en 2012. In de afgelopen decennia heeft hij talrijke parochies begeleid en bouwde hij kerken, missiehuizen en pastorieën.

Aan het begin van 2012 braken de gevechten in het noorden van Mali uit tussen Toearegs en de reguliere krachten, in een gebied dat ongeveer tweemaal de grootte van Duitsland heeft. De Toearegs bundelde de krachten met islamitische groeperingen, die al snel de macht grepen. De interne conflicten kwamen tot een hoogtepunt toen de militairen de Malinese regering in de hoofdstad Bamako omverwierpen. Aangezien dit strategisch belangrijke West-Afrikaanse land gevaar liep om volledig in de handen van islamitische krachten te vallen, intervenieerde Frankrijk militair in januari 2013 aan de zijde van het Malinese leger.

In januari 2013 had "Kerk in Nood" het Malinese bisdom van Mopti in het zuiden van het land € 40.000 noodhulp gegarandeerd voor 326 gevluchte families. Volgens Abbé Germain Arama werd het geld gebruikt om de eerste medische zorg aan de vluchtelingen te geven en om farmaceutische producten, voedsel en dekens te kopen. Ongeveer 40.000 katholieken wonen op het grondgebied van het bisdom, dat aanzienlijk groter dan Frankrijk is. In zes grote parochies voeren op dit moment 22 priesters pastoraal werk uit. Met betrekking tot het land als geheel is het aandeel van de veelal katholieke christenen in Mali slechts één procent. 80 tot 90 procent van de 16 miljoen inwoners zijn moslims, en de rest wordt verondersteld tot de traditionele Afrikaanse godsdiensten te behoren.

Bron: Kerk in Nood
Bron foto: Kerk in Nood