Beangstigende stilte rondom ontvoerde bisschoppen Syrië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De angst over de twee Syrische aartsbisschoppen over wie, sinds hun ontvoering een week geleden, niets meer is gehoord neemt toe. Een van de twee kerkleiders...

De angst over de twee Syrische aartsbisschoppen over wie, sinds hun ontvoering een week geleden, niets meer is gehoord neemt toe. Een van de twee kerkleiders, de Syrisch-Orthodoxe aartsbisschop Yohanna Ibrahim, heeft suikerziekte en lijdt aan hoge bloeddruk. Als hij de voorgeschreven medicijnen niet neemt, loopt hij levensgevaar. Hij had niets bij zich toen hij op maandag 22 april samen met de Grieks-Orthodoxe aartsbisschop Boulos Yagizi werd ontvoerd. Hun chauffeur, diaken Fatha’Alla Kabboud, is bij deze ontvoering doodgeschoten.

De ontvoering vond 8 km ten westen van Aleppo plaats. De bisschoppen waren op de terugweg van een bezoek aan het Turks-Syrische grensgebied waar zij bemiddelden in de vrijlating van twee paters: Michael Kayyal en Maher Mahfouz, die op 9 februari ontvoerd waren. Sinds de ontvoering van de twee aartsbisschoppen zijn er tegenstrijdige berichten geweest. Eén daarvan, die later is teruggetrokken, beweerde zelfs dat zij waren vrij gelaten. Maar in een interview met Kerk in Nood, verklaarde een woordvoerder van het Grieks-Orthodoxe aartsbisdom van Aleppo dat er geen contact is geweest met de kerkleiders noch met hun ontvoerders. Naar zijn zeggen, is het gebrek aan nieuws ongekend omdat het aantal ontvoeringen van Christenen in de regio juist drastisch is toegenomen.

In een telefoongesprek op 29 april zei de woordvoerder, van wie de naam om veiligheidsredenen niet gepubliceerd kan worden: "Wij weten nog steeds niet waar de twee aartsbisschoppen verblijven, noch wie hen heeft gevangen genomen. Er worden op het ogenblik veel Christenen ontvoerd, maar dit is de eerste keer dat we geen idee hebben van wat er is gebeurd en ook dat niemand de verantwoordelijkheid voor deze ontvoering opgeëist. Dit is natuurlijk uiterst verontrustend, zeker nu er al acht dagen zijn verstreken sinds de ontvoering plaats vond". Wijzend op de zwakke gezondheid van aartsbisschop Ibrahim, zei hij verder: "Zijn leven loopt gevaar als hij zijn medicijnen niet kan nemen".

De woordvoerder van het aartsbisdom zei ook dat de kerkleiders onder druk van hun bedreigde en angstige Christelijke gemeenschappen staan die oproepen tot demonstraties om de vrijlating van de aartsbisschoppen te eisen, een actie die de ontvoerders alleen maar zou aanmoedigen nog harder op te treden. Gebedsdiensten worden wel gehouden, waarvan er een door de Syrische televisie werd uitgezonden. Maar hij voegde hieraan toe dat er grote onrust onder de Christenen heerst en dat zij hun verontwaardiging willen uiten. "Maar we moeten oppassen met wat we doen en bedenken hoe de ontvoerders zullen reageren." Hij sprak de verwachting uit dat de internationale gemeenschap druk zou willen uitoefenen om de vrijlating van de aartsbisschoppen te bewerken.

Gezien de vooraanstaande positie van de kerkleiders hoopt hij dat diplomatieke actie succes zullen hebben. De woordvoerder tekende hierbij aan dat "de internationale gemeenschap veel succes heeft gehad bij het uitoefenen van druk. We zouden niet graag zien dat deze druk vermindert, of deze nu uitgaat van regeringen, het maatschappelijk middenveld, kerken of niet-gouvernementele organisaties, alles wat maar zou kunnen helpen." Hij deed een beroep op alle Christenen en mensen van goede wil te bidden voor de vrijlating van de kerkleiders. "Wat zo triest bij dit alles is, is dat deze twee mensen zich juist als geen ander inzetten voor vrede en dat zij in deze tijd van geweld daar juist de hoogste prijs voor betalen."

Bron: Kerk in Nood

Foto: www.syriacnews.cc