Barmhartigheid: Zorg voor naamlozen

Project
De noden voor barmhartigheid zijn overal aanwezig: armoede, troosteloosheid, ziekte…maar het antwoord op deze noden gaat verder dan het materiële. Paus Franciscus roept ieder van ons op deze sociale problemen aan te pakken, waarbij de liefde voor de perso
ACN-20160509-40277

Men treft hen ’s nachts op straat aan, naakt en naamloos. Het zijn verstandelijk gehandicapte vrouwen, die door hun families ver van huis werden gedumpt. Sommigen van hen worden ’s nachts op een stortplaats uit een auto gegooid.

De Zusters van de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in het bisdom Jagdalpur (India) herkennen in die ‘minsten’ Christus. Ze halen ze op langs de straat, geven kleding en voedsel en herstellen hun waardigheid. Soms slagen ze er ook in vrouwen weer in hun familie te laten opnemen. De zusters hebben een huis ingericht voor deze vrouwen. Het is zeer bescheiden, maar netjes en vol licht. Daar omringen ze die ‘minsten’ met liefde en zorg.

In de afgelopen jaren konden de zusters 80 verstandelijk gehandicapte vrouwen redden. Het is het enige opvangtehuis van dit type in Jagdalpur. Op dit moment wonen er 35 vrouwen, maar hun aantal groeit. Uitbreiding is dus noodzakelijk. Er is € 45.000 nodig. Dat kunnen de zusters niet meer bijeenkrijgen. Ze vragen om hulp, uit naam van de naamlozen, zodat er plek is voor een klein kastje, een bed en een kruisbeeld, waarvoor hun beschermelingen kunnen neerknielen en zeggen: Heb erbarmen, Heer, heb erbarmen.