Bangladesh: bouw kapel in Rajshahi

Project
Op zoek naar werk trekken steeds meer mensen in Bangladesh uit de afgelegen dorpen van het land naar de steden. Daarom is de huidige kapel in Kolimnagar te klein worden geworden. Wij willen daarom helpen bij de bouw van een nieuwe kapel.
ACN-20171005-62232

De mensen brengen hun gezinnen met zich mee naar de stad in de hoop dat ze een beter leven zullen hebben. De meesten van hen komen echter in een nog grotere miserie terecht. Heel wat mensen kamperen onder grote bomen of op bouwterreinen omdat ze zelfs geen dak boven het hoofd kunnen vinden. Vooral in het regenseizoen en in de winter leiden ze een echt erbarmelijk bestaan.

Een goed voorbeeld van die situatie treffen we aan in Rajshahi, de vierde grootste stad van Bangladesh. De stad ligt in het westen van het land, niet ver van de grens met India. Vele gezinnen komen hier hun geluk zoeken. Sommigen van hen slagen erin om als dagloner of straatveger aan de kost te komen. De katholieke Kerk helpt de mensen die vanuit landelijke gebieden hierheen zijn gekomen met een bescheiden onderkomen en andere vormen van hulpverlening.

De katholieke Kerk is vooral bijzonder actief in Kolimnagar. Vroeger was dit een dorp in de buurt van Rajshahi, maar doordat de stad zich steeds verder uitbreidt, is dit dorp inmiddels uitgegroeid tot een stadswijk. Hoewel de christenen slechts een kleine minderheid van de voor meer dan 80 procent islamitische bevolking van Bangladesh uitmaken, wonen in Kolimnagar nagenoeg uitsluitend christenen. Daar bevindt er zich een kleine kapel en is er ook een vrouwenklooster. De zusters staan aan het hoofd van een basisschool voor de kinderen. Steeds meer ouders zien immers in dat hun kinderen alleen een kans op een beter leven zullen hebben als ze naar school gaan. Daarnaast hebben de kloosterzusters ook een naaicentrum ingericht om behoeftige vrouwen te helpen in hun levensonderhoud te voorzien.

Steeds meer gelovigen trekken naar deze stadswijk, omdat ze daar een levendige geloofsgemeenschap aantreffen en er zich thuis voelen. Daardoor is de kapel in Kolimnagar echter veel te klein geworden voor de onophoudelijk groeiende gemeenschap. Vooral voor de zondagsmis en op kerkelijke feestdagen is er in dit huis van God onvoldoende plaats voor alle gelovigen. Die gelovigen zijn echter bijzonder vroom en willen actief aan het leven van de Kerk deelnemen.

De priesters die in Kolimnagar de Heilige Mis opdragen, wonen niet in de wijk, maar moeten op zondag de uitgestrekte agglomeratie van Rajshahi doorkruisen om naar Kolimnagar te gaan. Aangezien ze op verscheidene plaatsen de Eucharistie moeten vieren, is het onmogelijk om in Kolimnagar meerdere missen op te dragen en zo de massa gelovigen over verschillende tijdstippen te spreiden.

Inmiddels werd buiten een voorlopige overdekte ruimte ingericht. Spijtig genoeg liep die sowieso niet bijzonder geschikte noodoplossing enige tijd geleden beschadigingen op tijdens een storm. De enige permanente oplossing bestaat erin om een grotere kapel te bouwen. De gelovigen hebben echter al de grootste moeite om hun gezinnen te voeden en zijn te arm om de nodige financiële middelen voor de bouw bijeen te krijgen.

Pastoor Paul Gomes van de kathedraalparochie van de Goede Herder, waaronder Kolimnagar valt, heeft dan ook een verzoek om hulp tot Kerk in Nood gericht. Hij schrijft ons: “Aangezien wij een minderheid vormen in het land, kan de kapel een zichtbaar teken van het christelijk geloof en een middel voor de evangelisatie zijn. Onze kapel zal een centrum van hoop, troost en kracht zijn voor deze weerloze en gemarginaliseerde mensen.”

De kapel zal zowel voor de Heilige Mis en andere liturgische feesten als voor de catechese en andere pastorale programma’s en evenementen worden gebruikt die ertoe dienen om de mensen te helpen hun geloof te verdiepen en een christelijk leven te leiden. Wij hebben 15.000 euro beloofd om de bouw te ondersteunen. Zou u ons hierbij willen helpen? Maak dan uw gift over onder vermelding van: 342-01-19 Bangladesh.

Wilt u meer van dit soort projecten steunen? Doneer dan online of maak uw gift over. Uw gift komt dan ten goede aan soortgelijke projecten.