Auto voor Franciscaans missieseminarie Venezuela

Project
ACN-20150908Venezuela29782

Project in Venezuela
37 Jaar geleden kwamen de Franciscanen Conventuelen naar Venezuela. In dit aan de Caribische kust gelegen land voeren zij sindsdien een zegenrijk dienstwerk uit. Zij zijn onvermoeibaar werkzaam in de pastorieën, waar zij aan de gelovigen de Blijde Boodschap van Jezus Christus prediken. In enkele gebieden vindt je behalve de katholieke vroomheid ook nog veel bijgeloof. Dat ligt daaraan dat de mensen te weinig over het katholieke geloof weten. De Franciscanen leren hun wat het werkelijk betekent kinderen van God te zijn.

Geestelijke ontworteling
Bovendien bieden de paters en hun medewerkers aan de mensen in de armenwijken steun en hoop. De daklozen, de jongeren die geen vooruitzichten hebben, iedereen die in nood is, staan zij ter zijde met de kracht van de liefde van Christus; zij bemoedigen hen en helpen hen op zeer praktische wijze. Alcoholisme, huiselijk geweld, verscheurde gezinnen, drugsverslaving, criminaliteit – dat allemaal is in de armoedige wijken geen zeldzaamheid. Het ergste is niet de materiële nood, maar de geestelijke en morele ontworteling van de mensen. Veel meisjes worden heel jong moeder. „Jong“ dan kan zijn op 12-, 13- of 14-jarige leeftijd. Zij denken dat zij bij een vriend, die meestal net zo jong is als zij zelf, maar die vaak ook heel wat ouder is dan het meisje, geborgenheid kunnen vinden en aan de chaos thuis kunnen ontsnappen. Op een dag zijn zij dan zwanger en de wanhoop en ellende zijn dan groter dan ooit. Als zij 20 zijn, hebben ze vaak meerdere kinderen van verschillende vaders, en de kleintjes worden niet zelden door een nieuwe stiefvader, die hen verstoot, mishandeld. Voor deze kinderen is er een centrum, waar zij overdag spelen, lachen, in rust hun huiswerk maken en gewoon kind kunnen zijn.

Missieseminarie
Venezuela is een land met een socialistische regering, die het de Kerk heel moeilijk maakt en waar mogelijk obstakels voor haar opwerpt. Hoewel ruim 90% van de inwoners katholiek is, kan de Kerk haar dienstwerk alleen onder strenge voorwaarden verrichten. Desalniettemin mag de Franciscaner Orde zich verblijden in talrijke inheemse roepingen. Sinds 1990 heeft de Orde het Franciscaanse Missieseminarie opgericht, waar zich momenteel jonge mannen uit het hele land voorbereiden om als priester in de Orde te gaan werken.

Geestelijke vrienden
Onze weldoeners hebben met 7.250 euro geholpen, zodat het seminarie een tweedehands auto heeft kunnen aanschaffen om zijn talrijke activiteiten te kunnen uitvoeren. Die auto was niet alleen noodzakelijk voor de bezorgingen en de dagelijkse ritjes, maar ook voor de missionaire activiteiten in de parochiegemeenschappen, waaraan de jonge religieuzen deelnemen. Rector Franklin Duràn dankt alle weldoeners van harte en hij schrijft: „U bent voor ons, wat de Regel van onze Orde ‚geestelijke vrienden‘ noemt. Uw harten, uw vrijgevigheid en uw hulp zijn voor ons steeds weer een woord van bemoediging voor de standvastigheid en trouw ten aanzien van hen aan wie wij hebben beloofd dat wij hen zullen beschermen en dat wij hen Jezus van Nazareth en zijn Evangelie zullen laten leren kennen.“

Projectcode: 239-05-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/