Auto voor "Dochters van Maria, Moeder van Barmhartigheid" (Nigeria)

Project
Nigeria is met 155 miljoen inwoners het dichtstbevolkte land van Afrika. Hier leven 250 verschillende etnische groepen, en er worden ca. 500 verschillende talen gesproken. Het noorden van het land is vooral mohammedaans, in het zuiden leven christenen ...
Kopie_van_20111031_017nigeria

Nigeria is met 155 miljoen inwoners het dichtstbevolkte land van Afrika. Hier leven 250 verschillende etnische groepen, en er worden ca. 500 verschillende talen gesproken. Het noorden van het land is vooral mohammedaans, in het zuiden leven christenen en aanhangers van de traditionele Afrikaanse godsdiensten. In totaal zijn er in dit West Afrikaanse land 50 % moslims, 40 % christenen en 10 % animisten.

Hoewel Nigeria olie produceert, leven grote delen van de bevolking in grote armoede. Wat betreft het aantal moeders dat bij de geboorte van hun baby sterft, staat Nigeria op de negende plaats van de wereldranglijst. Ook veel kinderen sterven al bij de geboorte. Op duizend levend gebaarde kinderen zijn er 91 doodgeboren kinderen – waarmee Nigeria wereldwijd gezien op de tiende plaatst staat.

In oktober 2009, op de bijzondere bisschoppensynode voor Afrika in Rome, zei een religieuze: "De zusters en de moeders van Afrika dragen ons continent op hun rug en in hun hart." Tot deze "zusters en moeders" van Afrika kunnen ook de katholieke religieuzen worden gerekend.

Zij zorgen in veel verwaarloosde en afgelegen gebieden vooral voor de noodlijdende bevolking. In Nigeria zijn meer dan 4.400 zusters.

De "Dochters van Maria, Moeder van Barmhartigheid" vormen een nog jonge Nigeriaanse orde. Sinds de stichting in 1961 dienen zij de armen en laten zij zo Gods barmhartigheid ervaren.

In West Nigeria leven en werken ondertussen 73 zusters. Hun moederhuis staat in het aartsbisdom Ibadan, maar zij werken in meerdere bisdommen. Zij verzorgen ouderen, werken in scholen, ziekenhuizen en weeshuizen, en in centra waar vrouwen leren naaien en daarmee een beroepsopleiding kunnen krijgen.

De orde heeft dringend behoefte aan een auto, want de zusters moeten steeds naar verafgelegen gebieden om daar hun dienstwerk te doen. Ook de regionale overste, zuster Colette Onyeocha, is veel onderweg. Zij is zowel verantwoordelijk voor het geestelijke welzijn van de zusters als voor het werk dat zij verrichten. Om aan deze verantwoording te kunnen voldoen, moet zij haar zusters regelmatig kunnen bezoeken. Enkele van de zustergemeenschappen liggen echter 500 km. van het moederhuis vandaan, en de wegen zijn slecht.

Wij hebben hun 15.000 euro voor een mini-jeep beloofd.

Projectcode: 141-05-29

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/